Wykonanie: 1) dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych do budynków A-B-C przy ul. Grunwaldzkiej 54 oraz do budynków A-B-C przy ul. Nowokarsiborskiej 3 w Świnoujściu, 2) aktualizacji dokumentacji projektowej modernizacji sieci ciepłowniczej od komory B1 przy ul. Grunwaldzkiej do komory B8 przy ul. Kościuszki w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie budowa zewnętrznej kotłowni kontenerowej wraz z instalacjami technicznymi na terenie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z dostosowaniem nowej jednostki do istniejącego systemu oraz świadczeniem usług serwisowych

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz Odpowiedź na pytanie Oferenta 11.02.2022r. – pobierz Odpowiedź na pytanie Oferenta 16.02.2022r. – pobierz Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia 23.02.2022r. – pobierz Odpowiedź na pytanie Oferenta 24.02.2022r. – pobierz Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia 25.02.2022r. – pobierz Uzupełnienie do Specyfikacji Warunków Zamówienia 04.03.2022r. – pobierz