Cennik

Taryfa dla ciepła:
obowiązująca do 30 września 2017 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2016 r., poz. 3483 - pobierz (pdf)
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 września 2016 - pobierz(pdf)

obowiązująca od 1 października 2017 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2017 r., poz. 3748 - pobierz (pdf)
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 września 2017 - pobierz (pdf)