Zuzycie i struktura paliwa

Ciepłownia Miejska w Świnoujściu jest wolnostojącym obiektem energetycznym służącym do produkcji energii cieplnej. Spalany opał to węgiel kamienny do celów energetycznych klasy 32.1 M II A 23/16,3/12 zgodnie z PN-82/G 97003 o granulacji 0-20mm.

Zużycie i parametry opału w sezonie grzewczym 2011/2012 kształtowały się następująco:

ilość zużytego opału - 28 234,75 Mg;
wartość opałowa  
- 23 283,00 kJ/kg;
zawartość popiołu - 12,87 %;
zawartość siarki     
- 0,36 %;
emisja CO2            
- 59 898 Mg/rok