Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

1. Włodzimierz Kołodziejski

    Przewodniczący

2. Iwona Szkopińska
    z-ca Przewodniczącego


3. Damian Matuszak
    sekretarz

4. Adam Lewandowski
    członek

5. Barbara Michalska
    członek