Prezes Zarządu
     Grażyna Kołowiecka

     Prezes Zarządu