Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu: 1) wymiany płyt frontowych Bu=2,5 do rusztu kotłów K-5, K-6, K-7 i K-8 wykonanych z blach gatunku S235 ze wstawką z blachy żaroodpornej w obrębie warstwownicy, 2) wymiany 18 m2 blach stalowych zasobnika kotła

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Remont wentylatorów w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na "Wykonanie remontu wentylatorów na podstawie wykonanego w 2017 roku przeglądu w Ciepłowni Miejskiej PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu" - termin składania ofert do dnia 08.08.2018r. do godz. 12.00 - pobierz