Wymiana skrzyń podrusztowych wraz z jezdniami dolnymi podporowymi kotłów K-6 i K-7 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściuw Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjno-sanitarnej przy realizacji budowy sieci i przyłączy cieplowniczych w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Sporządzenie koncepcji modernizacji sieci elektroenergetycznej w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Pełnienie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tj. pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej w specjalności instalacyjno-sanitarnej

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Wymiana pomp Salmson w Stacji Uzdatniania Wody w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz
Odpowiedź na pytanie z dn. 05.04.2018r. - pobierz

Czytaj więcej...