Zakup ładowarki teleskopowej Manitou przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Zakup i dostawa chemikaliów, filtrów i odczynników chemicznych oraz czyszczenie membran osmozy związane z obsługą Stacji Uzdatniania Wody w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (3 zadania)

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Ochrona terenu PEC SP. z o.o. w Świnoujściu w latach 2020 i 2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Opracowanie studium wykonalności zadania inwestycyjnego pn: „Strategiczny, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska sposób zasilania w energię cieplną miasta Świnoujście” wraz z analizą techniczną, ekonomiczną i środowiskową

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Zakup i dostawa armatury ciepłowniczej do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa)

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia -pobierz

Czytaj więcej...