Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjno-sanitarnej przy realizacji budowy sieci i przyłączy cieplowniczych w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Wykonanie dokumentacji technicznych dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (2 zadania)

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Opracowanie analizy technicznej komina H=45m w zakresie dalszej eksploatacji przy założeniu podłączenia jednego kotła i na tej podstawie realizacja niezbędnych do wykonania prac ujętych w opracowanej analizie w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych

Specyfikacja Warunków Zamówienia pierwotna - pobierz 

UWAGA Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - Specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianie terminów wraz z pismem z dnia 20.02.2018r. - pobierz

Czytaj więcej...

Ubezpieczenie mienia PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz
Odpowiedzi na pytania z dnia 22.02.2018r. - pobierz

Czytaj więcej...