Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych węgla energetycznego i żużla paleniskowego dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2019-2020 (umowa ramowa).

Specyfikacja Warunków Zamówienia -  pobierz (plik zip.)

Czytaj więcej...

Dostawa artykułów spożywczych do siedziby PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2019 – 2020 (umowa ramowa)

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w roku 2019 i 2020 (umowa ramowa)

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Sprzątanie pomieszczeń budynku socjalno-warsztatowego PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2019 i 2020

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz
Odpowiedź na pytanie Oferenta - 12.09.2018r. - pobierz

Odpowiedź na pytania Oferenta - 18.09.2018r. - pobierz
Odpowiedź na pytania Oferenta - 19.09.2018r. - pobierz

Czytaj więcej...