Przetargi trwające -

Dostawa i montaż rur osłonowych w ul. Kościuszki pod budowę sieci ciepłowniczej B1-B10 w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia -  pobierz

Czytaj więcej...

Sporządzenie koncepcji modernizacji sieci elektroenergetycznej w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Zagospodarowanie odpadu w postaci żużla paleniskowego powstającego ze spalania węgla w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz
Odpowiedź na pytanie oferenta z dnia 15.12.2017r. - pobierz

Czytaj więcej...