Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza ciepłowniczego do budynku Steyera (Lokum) dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Zaproszenie do składania ofert - pobierz

Termin składania ofert - 31.07.2019r. do godz. 12:00