Przetargi zakończone


Przedmiot zamówienia
Data zakończenia
Wynik przetargu
Wymiana zasobnika miału węglowego kotła K-8 w PEC  Sp. z o.o. w Świnoujściu
19.01.2021r.
KONSORCJUM:
Lider Konsorcjum:
Ecoserv Sp. z o.o.
Nieświń, ul. Kielecka 3H
26-200 Końskie

Członek Konsorcjum:
PPHU Kotło-Bud Halina Czysta
ul. Myśliwca 64
47-330 Zdzieszowice
Odbiór oraz wywóz wraz z zagospodarowaniem odpadu o kodzie 10 01 02 – popioły lotne z węgla, powstającego w wyniku pracy instalacji odsiarczania i odpylania spalin z kotła K-2 znajdującego się na terenie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu
19.01.2021r.
LEN-KRUSZYWA Sp. z o.o.
ul. Niklowa 13
70-747 Szczecin
Wykonanie projektu, zakup, dostawa i montaż w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu:
1)rozdzielnicy R3 taśmociągu odżużlania,
2)rozdzielnicy zasilającej pompy przewałowe
19.01.2021r.
 Postępowanie zostało zamknięte