Przetargi zakończone


Przedmiot zamówienia
Data zakończenia
Wynik przetargu


Dostawa węzłów cieplnych do siedziby PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu dotyczących:

1)   budynku przy ul. Markiewicza (Słowianin),
2)   budynku przy ul. Kasprowicza 15,
3)   budynku przy ul. Steyera (Gmina)

 06.09.2018

BTSplus S.C. Bartłomiej Smal, Piotr Tietianiec
Trakt Św. Wojciecha 29
80-044 Gdańska

Zagospodarowanie odpadu w postaci żużla paleniskowego w ilości do 5.000 Mg, powstającego ze spalania węgla w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

 18.09.2018

LEN-KRUSZYWA Sp. z o.o.
ul. Niklowa 13
70-747 Szczecin

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy  ul. Markiewicza (Słowianin)

18.09.2018 MK Kontrakt Sp. z o.o.
ul. Balińskiego 8
70-893 Szczecin

Zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 - mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych powstające w wyniku pracy instalacji odsiarczania i odpylania spalin z kotła K-2 na terenie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

09.10.2018

LEN-KRUSZYWA Sp. z o.o.
ul. Niklowa 13
70-747 Szczecin

Dostawa artykułów spożywczych do siedziby PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2019 – 2020 (umowa ramowa) 

 09.10.2018

Partner XXI – PIK Sp. z o.o.
ul. Fordońska 246
85-766 Bydgoszcz

Sprzątanie pomieszczeń budynku socjalno-warsztatowego PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2019 i 2020

17.10.2018

NORGE Sp. z o.o.
ul. Promienista 121
60-141 Poznań

Dostawa sorbentu Sorbacal SP do siedziby PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w 2019 roku

 17.10.2018

postępowanie zostało zamknięte

Zakup paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w roku 2019 i 2020 (umowa ramowa)

17.10.2018 postępowanie zostało zamknięte

Dostawa środków czystości do siedziby PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2019 – 2020 (umowa ramowa)

17.10.2018

MERIDA Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 59
53-015 Wrocław

Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych węgla energetycznego i żużla paleniskowego dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2019 i 2020 (umowa ramowa)

17.10.2018

postępowanie zostało zamknięte bez wyboru którejkolwiek z ofert


Modernizacja systemu nadrzędnego PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

26.10.2018

ZPSA Sp. z o.o.
ul.Krotoszyńska 35
63-400 Ostrów Wlkp.

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy 
ul. Kasprowicza 15 w Świnoujściu

02.11.2018

MK Kontrakt Sp. z o.o.
ul. Balińskiego 8
70-893 Szczecin

 

Wykonywanie pomiarów zanieczyszczeń, ścieków i hałasu w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2019-2020

 

20.11.2018

„EKOLAB” Sp. z o.o.
ul. Południowa 5
62-006 Kobylnica