Taryfa dla ciepła

Z dniem 1 grudnia 2020 r. w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu obowiązuje Taryfa dla ciepła 2020/2021 opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło w dniu 10 listopada 2020 r., pod poz. 307 – pobierz Taryfę (pdf), zatwierdzona Decyzją Nr OSZ.4210.23.8.2020.246.XXI.APo1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10.11.2020 r. – pobierz Decyzję (pdf). która zgodnie z jej zapisami może zostać wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż 14 dni od dnia jej opublikowania.

Zatwierdzona przez Prezesa URE Taryfa dla ciepła jest dokumentem, na podstawie, którego Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. dokonuje rozliczeń z odbiorcami ciepła za jego zużycie.

Taryfa dla ciepła jest taryfą pięcioskładnikową zawierającą ceny i stawki za wytwarzanie ciepła: z podziałem na opłatę stałą i zmienną oraz przesył i dystrybucję ciepła: z podziałem na opłatę stałą i zmienną oraz nośnik ciepła, z podziałem na grupy taryfowe, uwzględniające m.in. własność węzła cieplnego.

Ceny ciepła w Taryfie dla ciepła nadal należą do najniższych w północno – zachodniej Polsce.