Oferta pracy – Elektromonter AKPiA, termin 22.12.2023

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu ogłasza nabór na stanowisko Elektromontera AKPiA
Termin składania dokumentów: 22.12.2023 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Elektromontera AKPiA

w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. w Świnoujściu

Dyrektor Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu z siedzibą
przy ul. Daszyńskiego 2, ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Określenie stanowiska pracy: Elektromonter AKPiA

Wymiar czasy pracy: pełny etat

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie techniczne – zasadnicze zawodowe, wskazane średnie techniczne,
 • uprawnienia eksploatacji w zakresie grupy 1 i 2,
 • minimum 3-letnie doświadczenie pracy w danym zawodzie,
 • znajomość układów sterowania i automatyki przemysłowej,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych i AKPiA.

Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność,
 • umiejętności manualne,
 • rzetelność,
 • sumienność,
 • organizowanie pracy własnej,
 • odpowiedzialność.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Zapewnienie ciągłości zasilania Spółki w energię elektryczną, sprawności działania rozdzielni, instalacji i urządzeń elektro AKPiA będących własnością przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej eksploatacji, napraw i konserwacji urządzeń Ciepłowni Miejskiej.
 • Wykonywanie zadań inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych w zakresie swojej wiedzy i kompetencji.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp z o.o. oferuje:

 • dodatkowe 15 % premii regulaminowej,
 • coroczne dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie roczne,
 • dodatek za wysługę lat w PEC Sp. z o.o. i poza PEC Sp. z o.o.,
 • wypłacane wczasy pod gruszą,
 • pożyczki z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy,
 • paczki świąteczne dla dzieci,
 • spotkania integracyjne, ogniska, pikniki, wycieczki,
 • szkolenia.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) – składany drogą elektroniczną poprzez formularz poniżej

Termin i miejsce składania dokumentów:

Aby aplikować, proszę wypełnić formularz znajdujący się poniżej.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 1. Inne informacje:
 • Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 321 36 48 wew. 83., lub pod adresem e-mail: kariera@pec.swinoujscie.pl

Formularz dla kandydatów