Oferta pracy – Monter – spawacz, termin 22.12.2023

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu ogłasza nabór na stanowisko Monter – spawacz

Termin składania dokumentów: 22.12.2023 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Monter – spawacz

w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. w Świnoujściu

Dyrektor Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu z siedzibą
przy ul. Daszyńskiego 2, ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Określenie stanowiska pracy: Monter – spawacz

Wymiar czasy pracy: pełny etat

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie techniczne: zasadnicze zawodowe, wskazane średnie,
 • minimum 2-letnie doświadczenie pracy w danym zawodzie,
 • znajomość zasad działania systemów i układów hydraulicznych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów w zakresie hydrauliki sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych i ciepłowni miejskiej,
 • uprawnienia spawalnicze metoda TIG 141 (T),
 • praca na wysokości.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętności manualne,
 • uprawnienia spawalnicze elektryczne 111 oraz gazowe 311,
 • świadectwo kwalifikacyjne E-2.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • zapewnienie realizacji rozbudowy i remontów oraz prawidłowej pracy instalacji i urządzeń sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych oraz ciepłowni miejskiej.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp z o.o. oferuje:

 • dodatkowe 15 % premii regulaminowej,
 • coroczne dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie roczne,
 • dodatek za wysługę lat w PEC Sp. z o.o. i poza PEC Sp. z o.o.,
 • wypłacane wczasy pod gruszą,
 • pożyczki z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy,
 • paczki świąteczne dla dzieci,
 • spotkania integracyjne, ogniska, pikniki, wycieczki,
 • szkolenia.

Wymagane dokumenty:

Termin i miejsce składania dokumentów:

Aby aplikować, proszę wypełnić formularz znajdujący się poniżej, lub wysłać życiorys na adres e-mail: kariera@pec.swinoujscie.pl

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 1. Inne informacje:
 • Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 321 36 48 wew. 83., lub pod adresem e-mail: kariera@pec.swinoujscie.pl

Formularz dla kandydatów