Zmiana numeru rachunku bankowego

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25.05.2022 r. nastąpiła zmiana numeru konta bankowego, na który Odbiorcy wpłacają należności za ciepło.

Dla każdego Odbiorcy PEC Sp. z o.o. został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na numer rachunku, który znajduje się na Państwa  fakturze za ciepło.

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy numer konta i przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Ponadto informujemy, iż zmianie uległ również podstawowy rachunek bankowy PEC Sp. z o.o.

 Bank PEKAO S.A.

 nr konta: 12 1240 6494  1111 0011 1335 2404

 

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie budowa zewnętrznej kotłowni kontenerowej wraz z instalacjami technicznymi na terenie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z dostosowaniem nowej jednostki do istniejącego systemu oraz świadczeniem usług serwisowych”

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Planowana przerwa technologiczna w 2022 roku

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, iż coroczna przerwa technologiczna w dostawie energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej nastąpi dnia 23.05.2022 r. od godziny 00:00 do godziny 24:00. Przedmiotowa przerwa związana jest z koniecznością wykonania niezbędnych remontów źródła ciepła i sieci ciepłowniczych. Za powstałe utrudnienia z góry przepraszamy.   Biuro Obsługi Klienta PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Zmiany Taryfy dla ciepła od dnia 01.05.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem pkt. 4) rozdz. VI Ogólnych warunków Umowy kompleksowej dostarczania ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu od dnia 01.05.2022 r. wprowadza do stosowania Zmianę Taryfy dla ciepła– pobierz Zmianę Taryfy (pdf), zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14.04.2022 r. nr OSZ.4210.2.9.8.2022.246.XXII.JC– pobierz Decyzję (pdf) i  opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło Nr 242 w dniu 14.04.2022 roku.

Zgodnie z zatwierdzoną Zmianą Taryfy dla ciepła, cena ciepła wzrośnie średnio o ok. 13 %.

Pomimo wprowadzenia optymalizacji kosztów działalności Spółki, PEC Sp. z o.o. zmuszony był do wystąpienia z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany Taryfy dla ciepła w zakresie wysokości stawek ciepła, z powodu znaczącego wzrostu kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2..

Struktura kosztów w zł/GJ

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu