Planowana przerwa technologiczna w 2024 roku

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, iż coroczna przerwa technologiczna w dostawie energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej nastąpi dnia 22.05.2024 r. od godziny 00:00 do godziny 24:00. Przedmiotowa przerwa związana jest z koniecznością wykonania niezbędnych remontów źródła ciepła i sieci ciepłowniczych.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp.z o.o. w Świnoujściu

Ceny i stawki opłat za ciepło od 01.05.2024 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, iż Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01 maja 2024 r. powoduje spadek cen i opłat za ciepło średnio o 23,53%.

W związku z powyższym, rozliczenia z odbiorcami za dostarczone ciepło obywać się będą na podstawie wprowadzonej Taryfy dla ciepła bez zastosowania systemu wsparcia dla uprawnionych odbiorców, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.).

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp.z o.o. w Świnoujściu

PEC Sp. z o.o. obniża ceny za ciepło systemowe dla Odbiorców

Informujemy, iż na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu złożony w dniu 28 lutego 2024 r. decyzją nr OSZ.4210.1.3.10.2024.246.XXIV.JC – z dnia 10.04.2024 r. – pobierz Decyzję (pdf) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził XXIV Taryfę dla ciepła – pobierz Taryfę (pdf).

Nowa taryfa dla ciepła będzie obowiązywała od 1 maja 2024 r. i wpłynie na obniżenie cen ciepła i stawek opłat średnio o 23,53%.

Z poważaniem

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu