Dodatkowe usługi

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu wykonuje usługi konserwacji węzłów cieplnych w ramach odrębnych umów, obejmujące:

– utrzymanie instalacji węzła w szczelności – likwidacja przecieków,
– likwidację niedogrzewań – nastawy urządzeń i regulacje automatyki,
– czynności konserwacyjne urządzeń węzła cieplnego.

Odbiorców ciepła zainteresowanych:
– zawarciem umów o konserwację węzła cieplnego – pobierz, cennik – pobierz
jak również organizowanymi przez PEC Sp. z o.o:
– usługami konserwacji instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania – pobierz, cennik – pobierz
– usługami Pogotowia Ciepłowniczego – pobierz, cennik – pobierz
– usługami przeglądu technicznego węzła cieplnego – pobierz
prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Sprzedaży PEC Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 2.

Zapraszamy do współpracy.