Modernizacja trzech jednostek kotłowych typu WR10-015 nr K-5, K-6 i K-7 polegająca na obniżeniu ich mocy z dostosowaniem do norm środowiskowych obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Czytaj dalej„Modernizacja trzech jednostek kotłowych typu WR10-015 nr K-5, K-6 i K-7 polegająca na obniżeniu ich mocy z dostosowaniem do norm środowiskowych obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”

Wykonanie następujących zadań inwestycyjnych dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu: 1) Zadanie 1 – Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory A12 w kierunku Straży Granicznej w Świnoujściu, 2) Zadanie 2 – Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Odrowców w Świnoujściu, 3) Zadanie 3 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Steyera (Garboś Sp.K) w Świnoujściu, 4) Zadanie 4 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wyspiańskiego (Polino) w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Odpowiedź na pytanie z dnia 28.07.2021r. – pobierz

Odpowiedź na pytania z dnia 03.08.2021r. – pobierz

Odpowiedź na pytanie z dnia 05.08.2021r. – pobierz

Czytaj dalej„Wykonanie następujących zadań inwestycyjnych dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu: 1) Zadanie 1 – Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory A12 w kierunku Straży Granicznej w Świnoujściu, 2) Zadanie 2 – Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Odrowców w Świnoujściu, 3) Zadanie 3 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Steyera (Garboś Sp.K) w Świnoujściu, 4) Zadanie 4 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wyspiańskiego (Polino) w Świnoujściu”

Odbiór oraz wywóz wraz z zagospodarowaniem odpadu powstałego ze spalania miału węglowego M II A o kodzie 10 01 80 – mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, powstających ze spalania miału węglowego, z zasobnika żużla znajdującego się na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Czytaj dalej„Odbiór oraz wywóz wraz z zagospodarowaniem odpadu powstałego ze spalania miału węglowego M II A o kodzie 10 01 80 – mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, powstających ze spalania miału węglowego, z zasobnika żużla znajdującego się na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu”

Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu remontu zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z doprowadzeniem nowej instalacji do głównego pionu budynku (zadanie 1) oraz instalacji wodnej, kanalizacyjnej i przeciwpożarowej budynku socjalno-warsztatowego PEC na podstawie dokumentacji projektowej (zadanie 2)

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Czytaj dalej„Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu remontu zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z doprowadzeniem nowej instalacji do głównego pionu budynku (zadanie 1) oraz instalacji wodnej, kanalizacyjnej i przeciwpożarowej budynku socjalno-warsztatowego PEC na podstawie dokumentacji projektowej (zadanie 2)”

Informacja dotycząca Zmiany Taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu zawiadamia, że od 15 lipca 2021 r. będzie obowiązywała nowa taryfa za ciepło. Zmiana taryfy jest niezależna od PEC.

Zmiana została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 czerwca 2021 r. nr OSZ.4210.9.5.2021.246.XXI.APo1. Wynika tylko i wyłącznie ze znaczącego wzrostu giełdowej ceny zakupu uprawnień do emisji CO2. Cena ta w ostatnich 12. miesiącach wzrosła z 25 euro do 54 euro. Przy aktualnych giełdowych cenach uprawnień, koszt ich nabycia stanowi 30% kosztów działalności spółki. W związku z tak dużym wzrostem ceny zakupu uprawnień, pomimo obniżenia pozostałych kosztów działalności PEC, spółka nie ma już możliwości dalszego łagodzenia skutków tego wzrostu. Oznacza to, że cena ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (podgrzania wody) wzrośnie średnio o 10 procent. Kwota na rachunku mieszkańca będzie wyższa średnio o 15 zł netto miesięcznie (18,45 zł brutto/mc).

Szanowni odbiorcy. Świnoujski PEC Sp. z o.o. jest jednym z wiodących przedsiębiorstw ciepłowniczych w regionie. Koszty funkcjonowania spółki są skrupulatnie nadzorowane. Wzrost giełdowych cen uprawnień do emisji, który znacząco wpływa na wzrost cen ciepła systemowego na rynku krajowym, jest czynnikiem niezależnym od firm ciepłowniczych.

Mimo wzrostu ceny, ciepło dostarczane przez spółkę PEC nadal jest jednym z najtańszych w północno – zachodniej Polsce.

Z poważaniem

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu

 

 

Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązująca od dnia 15.07.2021 r.

Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu  informuje, iż od dnia 15.07.2021 r. obowiązywała będzie Zmiana Taryfy dla ciepła, opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło w dniu 11 czerwca 2021 r., pod poz. 174 – pobierz Zmianę Taryfę (pdf), zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 08.06.2021 r. nr OSZ.4210.9.5.2021.246.XXI.APo1 pobierz Decyzję (pdf).