Przetargi zakończone

 

 

 

 

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Data rozstrzygnięcia przetargu Wykonawca
P/17/2021 Pośrednictwo przy zakupie uprawnień do emisji CO2 dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu 01.06.2021 PGE Dom Maklerski S.A.

ul. Mysia 2

00-496 Warszawa

P/18/2021 Dostawa węgla kamiennego do celów energetycznych do PEC       Sp. z o.o. w Świnoujściu 01.07.2021 Postępowanie zostało zamknięte bez wyboru którejkolwiek z ofert
P/19/2021 Wykonanie na podstawie opracowanej ekspertyzy i programu naprawczego:

1)wymiany skorodowanych słupów stalowych w przyziemiu hali WR i WLM,

2)wymiany belki stalowej w przyziemiu hali WR z wykonaniem posadzki w hali kotłów pod odgazowaniem termicznym oraz sufitu hali odżużlania pod odgazowaniem termicznym

w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

01.07.2021 Postępowanie zostało zamknięte
 P/21/2021 Modernizacja sieci ciepłowniczej w ul. Mieszka I do komory C26 (zadanie 1) oraz budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Steyera (Garboś Sp.K) i  ul. Wyspiańskiego (Polino) w Świnoujściu (zadanie 2 i 3) 01.07.2021 zadanie 1:

GPEC SERWIS Sp. z o.o.

ul. Połęże/Miałki Szlak 44

80-720 Gdańsk

zadanie 2 i 3:

Postępowanie zostało zamknięte bez wyboru którejkolwiek z ofert

P/22/2021 Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu remontu:

1)zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z doprowadzeniem nowej instalacji do głównego pionu budynku (zadanie 1),

2) instalacji wodnej i kanalizacyjnej  oraz  przeciwpożarowej budynku socjalno-warsztatowego PEC na podstawie dokumentacji projektowej (zadanie 2)

01.07.2021 Postępowanie zostało zamknięte
P/23/2021 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjno – sanitarnej przy realizacji n/w zadań dla PEC    Sp. z o.o. w Świnoujściu:

remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz przeciwpożarowej budynku socjalno-warsztatowego (zadanie 1),

modernizacja sieci cieplnej od komory A12 w kierunku Straży Granicznej (zadanie 2),

budowa sieci cieplnej w ul. Odrowców (zadanie 3),

modernizacja sieci cieplnej w ulicy Mieszka I do komory C26 (zadanie 4),

budowa sieci cieplnej w ulicach Jachtowej i Zdrojowej (zadanie 5)

01.07.2021 Instalatorstwo Sanitarne Mirosław Osiecki

ul. Grunwaldzka 99/2

72-600 Świnoujście

P/27/2021 Wykonanie na podstawie opracowanej ekspertyzy i programu naprawczego:

1)wymiany skorodowanych słupów stalowych w przyziemiu hali WR i WLM,

2)wymiany belki stalowej w przyziemiu hali WR z wykonaniem posadzki w hali kotłów pod odgazowaniem termicznym oraz sufitu hali odżużlania pod odgazowaniem termicznym

w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

16.07.2021 Postępowanie zostało zamknięte
P/24/2021 Dostawa materiałów elektrycznych niezbędnych do wykonania remontu oświetlenia hali kotłów WR i WLM w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu 20.07.2021 KACZMAREK ELECTRIC S.A.

ul. Gajewskich 32

64-200 Wolsztyn

P/26/2021 Wykonanie remontu pomp kotłowych i sieciowych w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu na podstawie przeprowadzonego przeglądu 20.07.2021 Pompax Sp. z o.o.

Kłoda, ul. Przemysłowa 7a

64-130 Radzyna