Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu inwentaryzacji geodezyjnej  wraz z pracami porządkowymi – I etapu remontu zewnętrznej instalacji kanalizacyjno-deszczowej przy budynkach hali WR i WLM oraz remontu zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym wraz z doprowadzeniem nowej instalacji do głównego pionu budynku.

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz