Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert nr 01/FL/KMW/2023

Zaproszenie do składania ofert  niepodlegające ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.2, pkt. 1, Dz.U. z 2021r. poz.1129 z późn. zm., dot. zamówień sektorowych w oparciu o §9 ust.1 lit.a) i b) oraz ust.2 „Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu przyjmuje oferty na dostawy węgla energetycznego do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu.

Oferty prosimy przesyłać na adres: sekretariat@pec.swinoujscie.pl

Szczegółowych informacji udziela Dział Logistyki – tel. 91 321 55 24.

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu, zgodnie z art. 84 ustawy z dn. 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 1710 z późn. zm, ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla inwestycji dot. „Budowy nowego, efektywnego, ekonomicznego i przyjaznego dla środowiska źródła ciepła dla miasta Świnoujście w nowej lokalizacji z wykorzystaniem sieci przesyłowej stanowiącej własność Spółki” Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych – pobierz Regulamin przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych – pobierz