Kontakt

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z.o.o. w Świnoujściu
ul.Daszyńskiego 2
72-600 Świnoujście

Sekretariat/Centrala: tel.: 91 321 36 48 fax.: 91 322 46 59

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:000152456

Nr rachunku bankowego:

Bank PEKAO S.A. – nr konta: 12 1240 6494  1111 0011 1335 2404

NIP: 855-00-03-746

REGON: 811113334

Kapitał zakładowy: 8 247 000,00 zł

 

Adres ePuap: /PEC_Swinoujscie/pec

Adres e-doręczeń: AE:PL-14281-16338-HWFRI-13


Telefony kontaktowe

Pogotowie Ciepłownicze: tel.: 993 lub 91 321 99 23

Dział Sprzedaży/ Biuro Obsługi Klienta: tel.: 91 321 39 13

Z-ca Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych: wew. 40

Dział Rachunkowości: wew. 55

Dział Ruchu Sieciowego: wew. 60

Sekcja Ochrony Środowiska: wew. 82

St. Inspektor ds. umów i windykacji: wew. 75

Informatyk: wew. 92

Kadry: wew. 83

Dział Logistyki: tel.: 91 321 55 24