Reklamacje

Reklamację wysokości faktury za energię cieplną można złożyć:
– telefonicznie – dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta / Działu Sprzedaży pod nr telefonu: (91) 321 39 13,
– listownie, pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pec.swinoujscie.pl
– osobiście w Biurze Obsługi Klienta / Dziale Sprzedaży w pokoju nr 3.

W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania węzła cieplnego zgłoszenia należy kierować na telefon alarmowy Pogotowia Ciepłowniczego – 993