Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, iż wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (wi) na wytworzenie energii wynosi 1,1, natomiast wartość wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej wynosi 1,45.

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, oznaczony symbolem ,,WP,c’’ dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego obliczono na podstawie danych za 2023r.

Wskaźnik ten obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3. do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.