Ceny i stawki opłat za ciepło od 01.05.2024 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, iż Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01 maja 2024 r. powoduje spadek cen i opłat za ciepło średnio o 23,53%.

W związku z powyższym, rozliczenia z odbiorcami za dostarczone ciepło obywać się będą na podstawie wprowadzonej Taryfy dla ciepła bez zastosowania systemu wsparcia dla uprawnionych odbiorców, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.).

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp.z o.o. w Świnoujściu

PEC Sp. z o.o. obniża ceny za ciepło systemowe dla Odbiorców

Informujemy, iż na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu złożony w dniu 28 lutego 2024 r. decyzją nr OSZ.4210.1.3.10.2024.246.XXIV.JC – z dnia 10.04.2024 r. – pobierz Decyzję (pdf) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził XXIV Taryfę dla ciepła – pobierz Taryfę (pdf).

Nowa taryfa dla ciepła będzie obowiązywała od 1 maja 2024 r. i wpłynie na obniżenie cen ciepła i stawek opłat średnio o 23,53%.

Z poważaniem

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Planowana przerwa technologiczna w 2024 roku

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, iż coroczna przerwa technologiczna w dostawie energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej nastąpi dnia 22.05.2024 r. od godziny 00:00 do godziny 24:00. Przedmiotowa przerwa związana jest z koniecznością wykonania niezbędnych remontów źródła ciepła i sieci ciepłowniczych.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Przedłużenie wsparcia dla Odbiorców ciepła

Szanowni Państwo,

W dniu 31 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2023 roku o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760), która ma celu przedłużenie wsparcia dla uprawnionych Odbiorców poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z opłatami za dostarczone ciepło do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Rozliczenia od 01 stycznia 2024 r. realizowane będą w oparciu o dotychczas złożone przez Państwa oświadczenia.

Tylko istotne zmiany wymagają aktualizacji oświadczenia.

 

Z poważaniem

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu

PEC gotowy do rozpoczęcia sezonu grzewczego 2023/2024

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu informuje swoich klientów, że jest w pełni przygotowane do kolejnego sezonu grzewczego 2023/2024. Jednocześnie przypominamy, że zapewniamy dostawę ciepła w ciągu całego roku kalendarzowego. Termin włączenia i wyłączenia ciepła na cele centralnego ogrzewania ustala każdy Odbiorca indywidualnie. Wznowienie ciepła następuje na pisemny wniosek Odbiorcy. Czekamy na Państwa zgłoszenia. Biuro Obsługi Klienta PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Wznowienie dostaw ciepła

PEC informuje, że w godzinach nocnych zakończono prace związane z naprawą sieci ciepłowniczej uszkodzonej przez Grupę Energetyczną Brzostek. Od godziny 01:00 dnia 21.07.2023 r. wznowiono dostawy ciepła do Odbiorców Śródmieścia i Dzielnicy Nadmorskiej.

Awaria sieci ciepłowniczej.

Dziś przed godz. 15, podczas prac ziemnych prowadzonych przez Grupę Energetyczną Brzostek przy ul. Wybrzeże Władysława IV doszło do uszkodzenia sieci cieplnej należącej do PEC. Oznacza to w najbliższych godzinach brak dostaw ciepła (ciepłej wody) dla całego Śródmieścia oraz Dzielnicy Nadmorskiej. PEC Świnoujście przystąpił do naprawiania awarii. W związku z tym ul. Wybrzeże Władysława IV (na odcinku między ul. Rybaki a Marynarzy) do odwołania zostaje zamknięta dla ruchu samochodowego. Objazd dla kierowców przewidziany jest ul. Steyera i Grunwaldzką. O szczegółach będziemy informować.

Maksymalna cena dostawy ciepła oraz najniższa cena dostawy ciepła od 01.05.2023 r.

Działając na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.) informujemy, że wartości ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło, stosowanych przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu, zgodnie z zatwierdzoną taryfą, w dniu 30 września 2022 r., powiększone o 40% zostały zawarte w załączniku:

Maksymalna cena dostawy ciepła dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wyliczona na podstawie opublikowanych przez Prezesa URE cen stosowanych przez PEC Sp. z o.o. w dniu 30.09.2022 r., powiększonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30.09.2022 r., jest wyższa od średniej ceny ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym i wyższa od ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w systemie ciepłowniczym.

Jednocześnie informujemy, że dnia 01.05.2023 r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29.03.2023 r. nr OSZ.4210.1.26.8.2023.246.XXIII.APo1 wprowadzono do stosowania XXIII Taryfę dla ciepła na okres kolejnych 12 miesięcy (pobierz).

Wobec powyższego od dnia 01.05.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. (bądź dnia zmiany obowiązującej Taryfy dla ciepła) PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w rozliczeniach z  Odbiorcami ciepła, o których mowa w art.4 ust 1 Ustawy zmienianej w art. 1 będzie stosować cenę najniższą (pobierz) czyli średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy zmienianej w art. 1, powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym.

Jednocześnie informujemy, że oświadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1  Ustawy zmienianej w art. 1, złożone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. (D.U. poz. 295) stosuje się jako podstawę do zastosowania wobec odbiorców, którzy je złożyli, średniej ceny ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym

  • Ustawa z dn. 15.09.2022 r. (Dz.U. poz 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. (pobierz)
  • Ustawa z dn. 08.02.2023 r. (DZ.U. poz 295) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. (pobierz)
  • Ustawa z dn. 07.12.2023 r. (DZ.U. poz 2760) o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (pobierz)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw. (pobierz)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw. (pobierz)

Komunikat

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, iż nie planuje corocznej przerwy technologicznej w dostawie energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej.