Cennik

Taryfa dla ciepła:
obowiązująca od 01 grudnia 2020 roku opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło – pobierz (pdf)
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – pobierz (pdf).

obowiązująca od 15 lipca 2021 r. zmiana Taryfy dla ciepła, opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło w dniu 11 czerwca 2021 r., pod poz. 174 – pobierz Zmianę Taryfy (pdf).

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pobierz Decyzję (pdf).