Cennik

Taryfa dla ciepła:

obowiązująca od 01 maja 2023 r. Taryfa dla ciepła, opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło w dniu 29 marca 2023 r., pod poz. 157– pobierz Taryfę (pdf). Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pobierz Decyzję (pdf).

obowiązujące od 01.05.2023 r. ceny i stawki opłat dla odbiorców ciepła – pobierz ceny (pdf)

obowiązujące od 01.03.2023 r. do 30.04.2023 r . ceny i stawki opłat dla odbiorców ciepła – pobierz ceny (pdf)