Cennik

Taryfa dla ciepła:
obowiązująca do 30 listopada 2020 roku opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło z dnia 23 października 2019 r., pod poz. 259 – pobierz (pdf)
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 października 2019 – pobierz (pdf)

obowiązująca od 01 grudnia 2020 roku opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło – pobierz (pdf)
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – pobierz (pdf)