.

Komunikat

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, że w rejonie ulic W. Witosa 2, 4, 6, 8B, 10G, 10B oraz J. Matejki 1C i 1A trwają prace w zakresie modernizacji sieci ciepłowniczej wykonywane przez firmę MK Kontrakt Sp. z o.o. ze Szczecina.
Prace w rejonie ulicy W. Witosa 6, 8B, 10B, 10G oraz Matejki 1C zakończone zostaną do dnia 23.08.2020 r. Prace w rejonie ulicy J. Matejki 1A zakończone zostaną do dnia 09.08.2020r., natomiast prace w rejonie W. Witosa 2 i 4 zakończone zostaną do dnia 19.07.2020r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Odwołanie planowanej przerwy technologicznej w 2020 roku.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje o odwołaniu planowanej na  dzień 25.05.2020 r. corocznej przerwy technologicznej w dostawie energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej.

Barwienie wody sieciowej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 stycznia 2020 r. od godz. 13:00 woda sieciowa w systemie ciepłowniczym będzie zabarwiona barwnikiem Dysol Fluoresceina LTP. Barwienie wody sieci ciepłowniczej ma na celu wykrycie nieszczelności rurociągów, armatury oraz wymienników ciepła i jest powszechnie stosowane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze.

Bardzo prosimy administratorów nieruchomości i właścicieli węzłów cieplnych o wszelką informację dotyczącą miejsc, w których zostanie zauważona woda o jaskrawej, żółto-zielonej barwie. Liczymy również na pomoc mieszkańców Świnoujścia w tym zakresie. W przypadku zauważenia zabarwionej wody na ulicach, chodnikach, studzienkach, prosimy o przekazywanie informacji pod numerem telefonu 993.

Środek wykorzystywany do zabarwienia wody sieciowej nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego. Dysol Fluoresceina LTP stosowana jest głównie do barwienia produktów chemii stosowanej w gospodarstwach domowych oraz znakowania wody sieciowej systemów ciepłowniczych.

Sprzedaż agregatu prądotwórczego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu sprzeda Agregat marki BROADCROWN BCP250.
Rok produkcji – 1998
Moc pozorna – 250kVA

Szczegóły i zdjęcia - do pobrania

Informacji na temat sprzedaży udziela:
Jerzy Zaniewski: tel. /91/ 321 55 24 albo osobiście w siedzibie PEC Sp. z o.o. przy ul. Daszyńskiego 2 w Świnoujściu w pokoju nr 7.

.

                                                         

K  O  M  U  N  I  K  A  T

 

Z dniem 7 listopada 2019 r. w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu obowiązuje nowa Taryfa dla ciepła 2019/2020 opublikowana  w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło w dniu 23 października 2019 r., pod poz. 259 – pobierz Taryfę (pdf), zatwierdzona Decyzją Nr OSZ.4210.22.9.2019.246.XX.EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23.10.2019 r. – pobierz Decyzję (pdf), która zgodnie z jej zapisami może zostać wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż 14 dni od dnia jej opublikowania.

Zatwierdzona przez Prezesa URE Taryfa dla ciepła jest dokumentem, na podstawie, którego przedsiębiorstwo energetyczne dokonuje rozliczeń z odbiorcami ciepła za jego zużycie.

Taryfa dla ciepła jest taryfą pięcioskładnikową zawierającą ceny i stawki za wytwarzanie ciepła: z podziałem na opłatę stałą i zmienną oraz przesył i dystrybucję ciepła: z podziałem na opłatę stałą i zmienną oraz nośnik ciepła, z podziałem na grupy taryfowe, uwzględniające m.in. własność węzła cieplnego.

Taryfa dla ciepła przyjmowana jest na rok, chyba, że występują nadzwyczajne przesłanki uzasadniające częstszą jej zmianę. W przypadku PEC-u Świnoujście Taryfa przyjmowana jest raz w roku.

Wzrost taryfy dla ciepła jest niezależny od PEC i spowodowany jest czynnikami zewnętrznymi, przede wszystkim wzrostem o ponad 70 % cen zakupu uprawnień do emisji CO2.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wprowadziła system handlu emisjami CO2, co wpływa bardzo istotnie na zwiększenie kosztu wytwarzania ciepła.

Czynniki niezależne od firm ciepłowniczych wpływają na wzrost cen ciepła systemowego na rynku krajowym.

Ceny ciepła PEC-u w Świnoujściu w nowej Taryfie dla ciepła  nadal należą do najniższych w północno – zachodniej Polsce.