PEC dla najmłodszych Odbiorców ciepła – Dni otwarte

W dniach 12-23 września br. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu zaprasza na dni otwarte w ramach programu „PEC dla najmłodszych Odbiorców ciepła – Dni otwarte”

Zapraszamy zorganizowane grupy dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 latki) oraz     uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych do Ciepłowni Miejskiej, produkującej ekologiczne ciepło systemowe dla miasta Świnoujście.

Podczas zwiedzania dzieci dowiedzą się jak wygląda produkcja ekologicznego ciepła systemowego – trasa wycieczki prowadzi przez cały cykl produkcyjny ciepła: od placu opałowego, poprzez halę kotłów i Centrum Dyspozycji Mocy Cieplnej, halę odżużlania i przepompownię a na kominie i instalacjach odpylania spalin skończywszy.

Każdy uczestnik dostanie upominek od PEC.
 Wszelkich informacji nt. dni otwartych udziela Katarzyna Mikulska – Warmbier tel. (91) 321 55 24.

Zasady programu - pobierz


Zapraszamy!Procentowy udział ciepła wytworzonego

Na podstawie art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tj. obowiązku publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacji dotyczącej procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej informujemy, że udziały te w roku 2015 wyniosły:

- ciepło wytworzone z odnawialnych źródeł energii - 0%
- ciepło z instalacji termicznego przekształcania odpadów - 0%
- ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych - 0%

Harmonogram odczytu liczników

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, że w dziale "Dla odbiorcy/Pliki do pobrania" znajduje się harmonogram odczytu układów pomiarowo - rozliczeniowych zużycia ciepła i nośnika ciepła na rok 2016.

Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła, obowiązująca od 1 października 2015 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r., poz.3322 - pobierz (pdf).

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 sierpnia 2015 - pobierz(pdf).

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Dzielnicy Nadmorskiej przy ul. Słowackiego

Podczas prowadzonej przebudowy ul. Słowackiego, PEC buduje kolejny 150 metrowy odcinek sieci ciepłowniczej. Inwestycja ta zapewni kolejnym odbiorcom ciepła w Dzielnicy Nadmorskiej możliwość przyłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego, a tym samym skorzystania z dostaw ekologicznego ciepła systemowego. Prowadzona przez PEC inwestycja wpłynie znacząco na ograniczenie niskiej emisji na tym obszarze. Jest to kolejne działanie PEC w zakresie ochrony powietrza w naszym mieście.


Ciepłownia Miejska - zakończenie I etapu modernizacji

Ciepłownia Miejska jest charakterystycznym punktem na mapie Świnoujścia, ze względu na swoje położenie w centrum i od lat wpisuje się w krajobraz miasta. Podążając za architektonicznymi zmianami Świnoujścia, Spółka sukcesywnie prowadzi prace budowlano- remontowe, aby stać się nowocześniejszą, bardziej przyjazną kurortowi i jego mieszkańcom. Dotychczas wykonano  modernizację placu składowego opału  i żużla paleniskowego wraz z budową murów oporowych. Wyremontowano budynki: administracyjny, stacji uzdatniania wody, socjalno-warsztatowy. Sukcesywnie przeprowadzane były modernizacje instalacji odpylania spalin  kotłów, co miało wpływ na zmianę logo firmy na  bardziej przyjazne środowisku. Wymieniono stolarkę okienną w budynkach hal kotłów.  W grudniu 2014 roku zakończono I etap modernizacji obiektów Ciepłowni Miejskiej.W 2015 roku rozpocznie się  kolejny - II etap modernizacji obiektów Ciepłowni. Planowane jest również wykonanie nawierzchni placu składowego opału i montaż instalacji oświetlenia, remont drogi wewnętrznej oraz wymiana ogrodzenia terenu PEC.