Przerwa technologiczna 2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, iż coroczna przerwa technologiczna w dostawie energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej nastąpi dnia 20.05.2019 r. od godziny 00:00 do godziny 24:00. Przedmiotowa przerwa związana jest z koniecznością wykonania niezbędnych remontów źródła ciepła i sieci ciepłowniczych.

Za powstałe utrudnienia z góry przepraszamy.

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu ogłasza nabór na stanowisko Zastępca Dyrektora ds techniczno-eksploatacyjnych

Termin składania dokumentów: 30.04.2019 r.

Miejsce składania dokumentów:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście

z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko – Zastępca Dyrektora ds techniczno-eksploatacyjnych" (w przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego)

Szczegóły rekrutacji - pobierz ogłoszenie

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

.

                                                         

K  O  M  U  N  I  K  A  T

 

Z dniem 6 listopada 2018 r. w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu obowiązuje nowa Taryfa dla ciepła 2018/2019 opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 15 października 2018 r., która zgodnie z jej zapisami może zostać wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż 14 dni od dnia jej opublikowania.
 
Zatwierdzona przez Prezesa URE Taryfa dla ciepła jest dokumentem, na podstawie, którego przedsiębiorstwo energetyczne dokonuje rozliczeń z odbiorcami ciepła za jego zużycie.

Taryfa dla ciepła jest taryfą pięcioskładnikową zawierającą ceny i stawki za wytwarzanie ciepła: z podziałem na opłatę stałą i zmienną oraz przesył i dystrybucję ciepła: z podziałem na opłatę stałą i zmienną oraz nośnik ciepła, z podziałem na grupy taryfowe, uwzględniające m.in. własność węzła cieplnego.

Taryfa dla ciepła przyjmowana jest na rok, chyba, że występują nadzwyczajne przesłanki uzasadniające częstszą jej zmianę. W przypadku PEC-u Świnoujście Taryfa przyjmowana jest raz w roku.

Tegoroczny średni wzrost cen ciepła wynosi 11,92 %.

W poszczególnych grupach taryfowych średni wzrost cen ciepła dla Odbiorców wynosi:

 - Odbiorcy w taryfie T. 1 – 11,91%,

- Odbiorcy w taryfie T. 2 – 11,71%,

- Odbiorcy w taryfie T. 3 – 11,84%,

- Odbiorcy w taryfie T. 4 – 12,99%

- opłata za nośnik ciepła - 2,87%.

Wzrost taryfy dla ciepła jest niezależny od PEC i spowodowany jest czynnikami zewnętrznymi, tj. wzrostem inflacji, wzrostem cen zakupu opału o 13 % w stosunku do roku minionego, planowanym wzrostem cen energii elektrycznej, a także wzrostem o ponad 100 % cen zakupu uprawnień do emisji CO2.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wprowadziła system handlu emisjami CO2, co wpływa bardzo istotnie na zwiększenie kosztu wytwarzania ciepła.

Czynniki niezależne od firm ciepłowniczych wpływają na wzrost cen ciepła systemowego na rynku krajowym.
 
Ceny ciepła PEC-u w Świnoujściu po wzroście cen o 11,92 % nadal należą do najniższych w północno – zachodniej Polsce.

 

 

 

Montaż systemu zdalnego odczytu układów pomiarowo- rozliczeniowych PEC Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, iż w celu poprawy jakości świadczonych usług rozpoczyna kolejny etap wdrażania systemu odczytu urządzeń pomiarowych. Po zakończeniu całości inwestycji wszystkie liczniki ciepła objęte systemem odczytywane będą drogą radiową co usprawni proces rozliczeniowy.
Wymiana układów pomiarowo- rozliczeniowych – integratorów ciepłomierzy oraz montaż modułów łączności radiowej w pomieszczeniach węzłów cieplnych i rozdzielni następować będzie sukcesywnie w miesiącach listopadzie oraz grudniu 2018.
Za utrudnienia przepraszamy.

Taryfa dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, iż od dnia 06 listopada 2018 r. obowiązuje Taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Nr OSZ.4210.14.9.2018.246.XIX.JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12.10.2018 r. – pobierz Decyzję (pdf).
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 października 2018 r., pod poz. 4641 - pobierz Taryfę (pdf)  

Konkurs "Czy wiesz, że…" - rozstrzygnięty

„Czy wiesz, że….” - takim pytaniem począwszy od 23 listopada 2017r. przez 12 tygodni co piątek witaliśmy internautów ze Świnoujścia. Na stronie internetowej PEC, w aktualnościach, znajdowali Państwo proste stwierdzenia i pytania, które związane były z działalnością przedsiębiorstwa. Wystarczyło uzyskać 4 poprawne odpowiedzi, przesłać je pod wskazany w Regulaminie konkursu adres, by zostać zwycięzcą i uzyskać upominek.

Najbardziej wytrwałym uczestnikiem konkursu i jednocześnie laureatem została Pani Magdalena Pietrzak, która odpowiedziała prawidłowo aż na 9 pytań.


Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!