Zgromadzenie Wspólników

Prezydent Miasta Świnoujście, reprezentujący jedynego Wspólnika Spółki – Gminę Miasto Świnoujście – Joanna Agatowska