Przetargi zakończone

Przedmiot zamówienia Data rozstrzygnięcia przetargu Wykonawca Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory A0-8 do komory A0-28-11 w Świnoujściu – etap IV 09.02.2021 TERMOEKOLOGIA Sp. z o.o. Abpa Walentego Dymka 304/1 61-066 Poznań Wykonanie projektu, zakup, dostawa i montaż w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu: 1)   rozdzielnicy R3 taśmociągu odżużlania, 2)   rozdzielnicy zasilającej pompy przewałowe 16.02.2021 Zakład Przemysłowych Systemów Automatyki Sp. z o.o. ul. Krotoszyńska 35 63-400 Ostrów Wielkopolski   Odtworzenie nawierzchni za pomocą rozściełacza po wybudowaniu przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Steyera (Lokum) w Świnoujściu 16.02.2021 Postępowanie zostało zamknięte Wymiana falowników dwóch pomp obiegowych w PEC  Sp. z o.o. …