Przetargi zakończone

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Data rozstrzygnięcia przetargu Wykonawca P/04/2021 Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego: 1)      skorodowanych słupów stalowych w przyziemiu hali WR i WLM, 2)      belki stalowej w przyziemiu hali WR w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu 02.03.2021 SGS Polska Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3 01-248 Warszawa P/06/2021 Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu remontu: 1) zewnętrznej instalacji kanalizacyjno-deszczowej przy budynkach hali WR i WLM, 2) zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym 29.03.2021 Postępowanie zostało zamknięte P/08/2021 Realizacja dwóch zadań: 1)   opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia hali kotłów WR i WLM w PEC Sp. z …