Przetargi zakończone

        Nr sprawy Przedmiot zamówienia Data rozstrzygnięcia przetargu Wykonawca P/18/2021 Dostawa węgla kamiennego do celów energetycznych do PEC       Sp. z o.o. w Świnoujściu 01.07.2021 Postępowanie zostało zamknięte bez wyboru którejkolwiek z ofert P/19/2021 Wykonanie na podstawie opracowanej ekspertyzy i programu naprawczego: 1)wymiany skorodowanych słupów stalowych w przyziemiu hali WR i WLM, 2)wymiany belki stalowej w przyziemiu hali WR z wykonaniem posadzki w hali kotłów pod odgazowaniem termicznym oraz sufitu hali odżużlania pod odgazowaniem termicznym w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu 01.07.2021 Postępowanie zostało zamknięte  P/21/2021 Modernizacja sieci ciepłowniczej w ul. Mieszka I do komory C26 (zadanie …