Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu ogłasza nabór na stanowisko Kierownik Działu inwestycji i Remontów

Termin składania dokumentów: 30.09.2021 r.

Miejsce składania dokumentów:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście

z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko – Kierownik Działu Inwestycji i Remontów” (w przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego)

Szczegóły rekrutacji – pobierz ogłoszenie

Oświadczenie klauzula RODO – pobierz