Zmiana Taryfy dla ciepła od dnia 01.02.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem pkt. 4) rozdz. VI Ogólnych warunków Umowy kompleksowej dostarczania ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu od dnia 01.02.2022 r. wprowadza do stosowania Taryfę dla ciepła– pobierz Taryfę (pdf), zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17.01.2022 r. nr OSZ.4210.25.13.2021.2022.246.XXII.JC– pobierz Decyzję (pdf) i  opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło Nr 32 w dniu 17.01.2022 roku.

Nowa taryfa dla ciepła, zgodnie z ww. decyzją obowiązuje przez 12 miesięcy.

Na mocy ww. decyzji średni wzrost cen i stawek opłat za ciepło w zatwierdzonej nowej taryfie w stosunku do obowiązującej wynosi 28,43 %.

Rosnące ceny paliw i energii, ceny materiałów i usług miały kolosalne znaczenie na podejmowanie w tym okresie optymalnych decyzji. Szczególne znaczenie dla działalności Przedsiębiorstwa mają rosnące ceny w porównaniu do ubiegłego roku:

  • energii elektrycznej z ubiegłorocznej na poziomie 463 zł/MWh osiągają dziś wartość 578 zł/MWh,
  • węgla z 275,00 zł/T wzrosły do 554,50 zł/T,
  • zakupu uprawnień do emisji CO2, których jednostkowa cena w okresie ostatnich 6 miesięcy wzrosła z 54 euro/szt. do 80 euro/szt.

Bardzo ważnym czynnikiem była ocena wskaźnika inflacyjnego, przyjęto w taryfie wskaźnik wzrostu cen towarów i usług przyjęty do kalkulacji na poziomie tylko 1,8 % – wg Ustawy budżetowej na rok 2021. Ogłoszony w Komunikacie Prezesa GUS wskaźnik osiągnął poziom 5,1% . Wskaźniki te mają istotny wpływ na działalność gospodarczą PEC.

Mając na względzie komunalny charakter Spółki, konieczność jej funkcjonowania w warunkach rynkowych, a także zapewnienie nieprzerwanych dostaw ciepła do odbiorców na terenie naszego Miasta, składając i procedując wniosek o nowa taryfę,  zmuszeni byliśmy brać pod uwagę wszystkie czynniki, a w szczególności ww. poważne ryzyka.

Mamy nadzieję, że przekazane informacje w sposób wyczerpujący uzasadniają działania Spółki w zakresie polityki cenowej za pobierane ciepło.

Z poważaniem

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu