Świnoujski PEC obniża ceny za ciepło

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, iż od dnia 01.05.2023 r. wprowadza do stosowania Taryfę dla ciepła– pobierz Taryfę (pdf), zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29.03.2023 r. nr OSZ.4210.1.26.8.2023.246.XXIII.APo1 – pobierz Decyzję (pdf) i opublikowaną w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło Nr 157 w dniu 29.03.2023 roku, zgodnie z zapisem pkt. 4) rozdz. VI Ogólnych warunków Umowy kompleksowej dostarczania ciepła.

Z poważaniem

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu