Ceny i stawki opłat za ciepło od 01.05.2024 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, iż Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01 maja 2024 r. powoduje spadek cen i opłat za ciepło średnio o 23,53%.

W związku z powyższym, rozliczenia z odbiorcami za dostarczone ciepło obywać się będą na podstawie wprowadzonej Taryfy dla ciepła bez zastosowania systemu wsparcia dla uprawnionych odbiorców, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.).

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp.z o.o. w Świnoujściu