Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu sprzeda:  KOŁOWĄ ŁADOWARKĘ TELESKOPOWĄ MANITOU typ MT 732 nr seryjny 950070 nr ewidencyjny UDT 4706008631

Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu remontu zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z doprowadzeniem nowej instalacji do głównego pionu budynku (zadanie 1) oraz instalacji wodnej, kanalizacyjnej i przeciwpożarowej budynku socjalno-warsztatowego PEC na podstawie dokumentacji projektowej (zadanie 2)

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Modernizacja sieci ciepłowniczej w ul. Mieszka I do komory C26 oraz budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Steyera (Garboś Sp.K) i ul. Wyspiańskiego (Polino) w Świnoujściu.

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz Odpowiedź na pytania oferenta 16.06.2021r. – pobierz Informacja dotycząca SWZ 16.06.2021r. – pobierz

Wykonanie na podstawie opracowanej ekspertyzy i programu naprawczego – wymiany skorodowanych słupów stalowych w przyziemiu hali WR i WLM oraz wymiany belki stalowej w przyziemiu hali WR z wykonaniem posadzki w hali kotłów pod odgazowaniem termicznym oraz sufitu hali odżużlania pod odgazowaniem termicznym w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu inwentaryzacji geodezyjnej  wraz z pracami porządkowymi – I etapu remontu zewnętrznej instalacji kanalizacyjno-deszczowej przy budynkach hali WR i WLM oraz remontu zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym wraz z doprowadzeniem nowej instalacji do głównego pionu budynku.

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021)

Od 1 kwietnia br., na terenie całego kraju prowadzone będzie największe badanie statystyczne jakim jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021). NSP jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami i obejmuje wszystkich mieszkańców naszego kraju. Podstawą prawną tego badania jest Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy. W spisie ludności uczestniczą wszyscy pełnoletni mieszkańcy naszego kraju, a hasło spisowe to „LICZYMY SIĘ DLA POLSKI”. Dane zebrane w spisie ludności dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej mieszkańców Polski. …