Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu ogłasza nabór na stanowisko Inspektor ds. zaopatrzenia i zamówień Termin składania dokumentów: 19.03.2021 r. Miejsce składania dokumentów: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko – Inspektor ds. zaopatrzenia i zamówień” (w przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego) Szczegóły rekrutacji – pobierz ogłoszenie

Taryfa dla ciepła

Z dniem 1 grudnia 2020 r. w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu obowiązuje Taryfa dla ciepła 2020/2021 opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło w dniu 10 listopada 2020 r., pod poz. 307 – pobierz Taryfę (pdf), zatwierdzona Decyzją Nr OSZ.4210.23.8.2020.246.XXI.APo1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10.11.2020 r. – pobierz Decyzję (pdf). która zgodnie z jej zapisami może zostać wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż 14 dni od dnia jej opublikowania. Zatwierdzona przez Prezesa URE Taryfa dla ciepła jest dokumentem, na podstawie, którego Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. dokonuje rozliczeń z odbiorcami ciepła …