Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu remontu zewnętrznej instalacji kanalizacyjno-deszczowej przy budynkach hali WR i WLM oraz zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz Odpowiedź na pytanie 17.03.2021r. – pobierz

Realizacja dwóch zadań: opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia hali kotłów WR i WLM w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu i opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie remontu instalacji elektrycznej i tras kablowych budynku socjalno- warsztatowego PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu.

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz