Sezon grzewczy w PEC Sp. z o.o. rozpoczęty

Już około 90% wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – odbiorców PEC Sp. z o.o. zdecydowało o rozpoczęciu sezonu grzewczego dla swoich mieszkańców. Oznacza to, że ok. 25 000 mieszkańców miasta Świnoujście może już korzystać z ciepła systemowego.

Spadek temperatury powietrza w ostatnich dniach spowodował napływ wniosków od spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości o uruchomienie dostaw ciepła.

PEC Sp. z o.o. jest przygotowany do sezonu grzewczego, kolejne wnioski realizuje na bieżąco, bez zakłóceń.

Zgłoszenie rozpoczęcia sezonu grzewczego możliwe jest poprzez wysłanie wniosku drogą mailową lub tradycyjnie w wersji papierowej. W obu przypadkach konieczne jest podanie daty rozpoczęcia dostaw ciepła oraz adresu dostawy ciepła.
Przypominamy, że dostawy są uruchamiane i wstrzymywane w dowolnym terminie, na wniosek wspólnoty, spółdzielni lub zarządcy obiektu.
Sezon grzewczy trwa tak długo, jak długo życzą sobie tego klienci, czyli odbiorcy ciepła systemowego. W okresie przejściowym, na początku jesieni, kiedy zapotrzebowanie na ciepło nie jest wysokie, dostawy ciepła do mieszkań w pełni reguluje automatyka pogodowa, która uruchamia lub wyłącza ogrzewanie przy ustalonej temperaturze zewnętrznej. Najczęściej stosowany próg temperatury ustalany na wniosek klienta to około 12-15 stopni Celsjusza.