Budowa nowoczesnej kotłowni gazowej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. obecnie realizuje inwestycję polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie budowa zewnętrznej kotłowni gazowej wraz z instalacjami technicznymi na terenie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z dostosowaniem nowej jednostki do istniejącego systemu ciepłowniczego.

W styczniu bieżącego roku został ogłoszony przetarg na wykonanie w.w. inwestycji w wyniku którego podpisano umowę, którą realizować będzie poznański Envirotech Sp. z o.o. Nowa inwestycja pozwoli na ograniczenie zużycia węgla kamiennego w szczególności w okresie letnim, co wpłynie również na ograniczenie wytwarzanych odpadów w postaci żużla paleniskowego. Redukcja spalania węgla obniży również ilość koniecznych do zakupu przez Spółkę uprawnień do emisji CO2, które w ostatnich latach znacznie podrożały co niestety przekłada się na wzrost cen ciepła produkowanego ze spalania węgla.

Nowoczesna zabudowa kontenerowa kotła pozwala ograniczyć koszty realizacji inwestycji oraz pozwala na ewentualne przeniesienie całego kotła w inne miejsce, w którym istnieje odpowiednia infrastruktura pozwalająca na jego eksploatację.

Przedmiotowa inwestycja to kolejny krok po wybudowaniu instalacji odpylania spalin dla istniejących kotłów dostosowująca naszą instalację do wymagań ochrony środowiska. Uruchomienie kotła planowane jest w pierwszym kwartale 2023 roku i stanowić będzie kolejny etap odchodzenia naszego przedsiębiorstwa od wykorzystywania węgla do produkcji ciepła, które finalnie doprowadzi do likwidacji z krajobrazu Naszego miasta składu opału.