Zmiany Taryfy dla ciepła od dnia 15.07.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem pkt. 4) rozdz. VI Ogólnych warunków Umowy kompleksowej dostarczania ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu od dnia 15.07.2022 r. wprowadza do stosowania Zmianę Taryfy dla ciepła– pobierz Zmianę Taryfy (pdf), zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29.06.2022 r. nr OSZ.4210.2.23.6.2022.246.XXII.JC – pobierz Decyzję (pdf) i  opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło Nr 401/2022 w dniu 29.06.2022 roku.

Pomimo wprowadzenia optymalizacji kosztów działalności Spółki, sytuacja rynkowa spowodowana znacznym wzrostem kosztów zakupu miału węgla kamiennego zmusiła nas do wystąpienia z wnioskiem do Urzędu Regulacji Energetyki o drugą Zmianą Taryfy dla ciepła.

Z poważaniem

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu