Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Logistyki

Termin składania dokumentów: 11.01.2023 r.

Miejsce składania dokumentów:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście

z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko – Kierownik Działu Logistyki” (w przypadku wysłania pocztą decyduje data wpływu do Spółki)

Szczegóły rekrutacji – pobierz ogłoszenie