Wykonanie na podstawie opracowanej ekspertyzy i programu naprawczego – wymiany skorodowanych słupów stalowych w przyziemiu hali WR i WLM oraz wymiany belki stalowej w przyziemiu hali WR z wykonaniem posadzki w hali kotłów pod odgazowaniem termicznym oraz sufitu hali odżużlania pod odgazowaniem termicznym w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu remontu zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z doprowadzeniem nowej instalacji do głównego pionu budynku (zadanie 1) oraz instalacji wodnej, kanalizacyjnej i przeciwpożarowej budynku socjalno-warsztatowego PEC na podstawie dokumentacji projektowej (zadanie 2)

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Modernizacja sieci ciepłowniczej w ul. Mieszka I do komory C26 oraz budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Steyera (Garboś Sp.K) i ul. Wyspiańskiego (Polino) w Świnoujściu.

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz Odpowiedź na pytania oferenta 16.06.2021r. – pobierz Informacja dotycząca SWZ 16.06.2021r. – pobierz

Wykonanie na podstawie opracowanej ekspertyzy i programu naprawczego – wymiany skorodowanych słupów stalowych w przyziemiu hali WR i WLM oraz wymiany belki stalowej w przyziemiu hali WR z wykonaniem posadzki w hali kotłów pod odgazowaniem termicznym oraz sufitu hali odżużlania pod odgazowaniem termicznym w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu inwentaryzacji geodezyjnej  wraz z pracami porządkowymi – I etapu remontu zewnętrznej instalacji kanalizacyjno-deszczowej przy budynkach hali WR i WLM oraz remontu zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym wraz z doprowadzeniem nowej instalacji do głównego pionu budynku.

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz