Zmiana Taryfy dla ciepła od dnia 01.02.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem pkt. 4) rozdz. VI Ogólnych warunków Umowy kompleksowej dostarczania ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu od dnia 01.02.2022 r. wprowadza do stosowania Taryfę dla ciepła– pobierz Taryfę (pdf), zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17.01.2022 r. nr OSZ.4210.25.13.2021.2022.246.XXII.JC– pobierz Decyzję (pdf) i  opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło Nr 32 w dniu 17.01.2022 roku.

Nowa taryfa dla ciepła, zgodnie z ww. decyzją obowiązuje przez 12 miesięcy.

Na mocy ww. decyzji średni wzrost cen i stawek opłat za ciepło w zatwierdzonej nowej taryfie w stosunku do obowiązującej wynosi 28,43 %.

Rosnące ceny paliw i energii, ceny materiałów i usług miały kolosalne znaczenie na podejmowanie w tym okresie optymalnych decyzji. Szczególne znaczenie dla działalności Przedsiębiorstwa mają rosnące ceny w porównaniu do ubiegłego roku:

  • energii elektrycznej z ubiegłorocznej na poziomie 463 zł/MWh osiągają dziś wartość 578 zł/MWh,
  • węgla z 275,00 zł/T wzrosły do 554,50 zł/T,
  • zakupu uprawnień do emisji CO2, których jednostkowa cena w okresie ostatnich 6 miesięcy wzrosła z 54 euro/szt. do 80 euro/szt.

Bardzo ważnym czynnikiem była ocena wskaźnika inflacyjnego, przyjęto w taryfie wskaźnik wzrostu cen towarów i usług przyjęty do kalkulacji na poziomie tylko 1,8 % – wg Ustawy budżetowej na rok 2021. Ogłoszony w Komunikacie Prezesa GUS wskaźnik osiągnął poziom 5,1% . Wskaźniki te mają istotny wpływ na działalność gospodarczą PEC.

Mając na względzie komunalny charakter Spółki, konieczność jej funkcjonowania w warunkach rynkowych, a także zapewnienie nieprzerwanych dostaw ciepła do odbiorców na terenie naszego Miasta, składając i procedując wniosek o nowa taryfę,  zmuszeni byliśmy brać pod uwagę wszystkie czynniki, a w szczególności ww. poważne ryzyka.

Mamy nadzieję, że przekazane informacje w sposób wyczerpujący uzasadniają działania Spółki w zakresie polityki cenowej za pobierane ciepło.

Z poważaniem

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu

Sezon grzewczy w PEC Sp. z o.o. rozpoczęty

Już około 90% wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – odbiorców PEC Sp. z o.o. zdecydowało o rozpoczęciu sezonu grzewczego dla swoich mieszkańców. Oznacza to, że ok. 25 000 mieszkańców miasta Świnoujście może już korzystać z ciepła systemowego.

Spadek temperatury powietrza w ostatnich dniach spowodował napływ wniosków od spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości o uruchomienie dostaw ciepła.

PEC Sp. z o.o. jest przygotowany do sezonu grzewczego, kolejne wnioski realizuje na bieżąco, bez zakłóceń.

Czytaj dalej„Sezon grzewczy w PEC Sp. z o.o. rozpoczęty”

Informacja dotycząca Zmiany Taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu zawiadamia, że od 15 lipca 2021 r. będzie obowiązywała nowa taryfa za ciepło. Zmiana taryfy jest niezależna od PEC.

Zmiana została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 czerwca 2021 r. nr OSZ.4210.9.5.2021.246.XXI.APo1. Wynika tylko i wyłącznie ze znaczącego wzrostu giełdowej ceny zakupu uprawnień do emisji CO2. Cena ta w ostatnich 12. miesiącach wzrosła z 25 euro do 54 euro. Przy aktualnych giełdowych cenach uprawnień, koszt ich nabycia stanowi 30% kosztów działalności spółki. W związku z tak dużym wzrostem ceny zakupu uprawnień, pomimo obniżenia pozostałych kosztów działalności PEC, spółka nie ma już możliwości dalszego łagodzenia skutków tego wzrostu. Oznacza to, że cena ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (podgrzania wody) wzrośnie średnio o 10 procent. Kwota na rachunku mieszkańca będzie wyższa średnio o 15 zł netto miesięcznie (18,45 zł brutto/mc).

Szanowni odbiorcy. Świnoujski PEC Sp. z o.o. jest jednym z wiodących przedsiębiorstw ciepłowniczych w regionie. Koszty funkcjonowania spółki są skrupulatnie nadzorowane. Wzrost giełdowych cen uprawnień do emisji, który znacząco wpływa na wzrost cen ciepła systemowego na rynku krajowym, jest czynnikiem niezależnym od firm ciepłowniczych.

Mimo wzrostu ceny, ciepło dostarczane przez spółkę PEC nadal jest jednym z najtańszych w północno – zachodniej Polsce.

Z poważaniem

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu

 

 

Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązująca od dnia 15.07.2021 r.

Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu  informuje, iż od dnia 15.07.2021 r. obowiązywała będzie Zmiana Taryfy dla ciepła, opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło w dniu 11 czerwca 2021 r., pod poz. 174 – pobierz Zmianę Taryfę (pdf), zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 08.06.2021 r. nr OSZ.4210.9.5.2021.246.XXI.APo1 pobierz Decyzję (pdf).

 

 

Rejestracja konta eBOK

Szanowni Państwo,

Realizując postanowienia § 32 ust.2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22.01.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.2021 poz. 158) uprzejmie informujemy, iż PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu sprzedające ciepło zapewnia odbiorcy końcowemu dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych mu faktur.

Czytaj dalej„Rejestracja konta eBOK”