Zmiany Taryfy dla ciepła od dnia 01.09.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem pkt. 4) rozdz. VI Ogólnych warunków Umowy kompleksowej dostarczania ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu od dnia 01.09.2022  r. obowiązywała będzie Zmiana Taryfy dla ciepła – pobierz Zmianę Taryfy (pdf), zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16.08.2022 r. nr OSZ.4210.2.26.12.2022.246.XXII.JC – pobierz Decyzję (pdf), stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy.

Sytuacja zmian cenowych na rynku ciepła jest bezprecedensowa, a niestabilność i nieprzewidywalność w tym zakresie najwyższa od wielu lat. Mamy obecnie do czynienia z nadzwyczajną sytuacją ekonomiczno-surowcową. Rosnąca inflacja zbiegła się z agresją Rosji na Ukrainę i nałożenie embarga na rosyjski węgiel, co spowodowało m.in. ograniczony dostęp do tego surowca przekładając się na wzrost kosztów zakupu i transportu do Polski z innych kontynentów.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  w Świnoujściu w trosce o dobro swoich odbiorców dba, aby sytuacja związana z brakiem ogrzewania i ciepłej wody nie miała miejsca. Byłoby to dla nas niedopuszczalne. Niestety, na ceny opału nie mamy wpływu. Jako odpowiedzialna i rzetelna firma, prowadzimy negocjacje w sprawie zakupu kolejnych dostaw węgla.

Wzrost cen opału w stosunku do ubiegłego roku wyniósł kilkaset procent. Jako przedsiębiorstwo ciepłownicze nie jesteśmy w stanie wziąć na siebie tych kosztów, dlatego też jesteśmy zmuszeni po raz kolejny zmienić obowiązującą taryfę dla ciepła.

Jest to podwyżka najniższa z możliwych, niezależna od naszej Spółki, wynikająca tylko i wyłącznie ze wzrostu cen węgla. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie opłaty są pod kontrolą państwa – wyliczane w oparciu o taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. PEC samodzielnie nie dyktuje cen swoim Odbiorcom.

 

Z poważaniem

 

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Kaloryfery będą ciepłe. Ale więcej za to zapłacimy

Wstrzymane dostawy surowców, brak węgla z polskich kopalń, import z Ameryki Południowej i Australii, wojna w Ukrainie, sankcje wobec Rosji, inflacja… Wszystko to wpływa na ceny ciepła i ciepłej wody.

Ciepło systemowe dociera do domów i mieszkań ponad 15 mln Polaków. Miejskie sieci ciepłownicze są zasilane z ciepłowni czy elektrociepłowni. Często produkcja ciepła odbywa się w procesie kogeneracji, jednocześnie z produkcją energii elektrycznej, dzięki temu zmniejsza się nie tylko zużycie paliwa, ale także emisja dwutlenku węgla. Ciepło systemowe pozwala w polskich miastach oddychać zdrowo, bo nie tworzy niskiej emisji.

        90,16   euro za tonę

Tyle 30 czerwca br. wynosiła cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Rok temu było to 56,25 euro.

 

Czytaj dalej„Kaloryfery będą ciepłe. Ale więcej za to zapłacimy”

Budowa nowoczesnej kotłowni gazowej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. obecnie realizuje inwestycję polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie budowa zewnętrznej kotłowni gazowej wraz z instalacjami technicznymi na terenie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z dostosowaniem nowej jednostki do istniejącego systemu ciepłowniczego.

W styczniu bieżącego roku został ogłoszony przetarg na wykonanie w.w. inwestycji w wyniku którego podpisano umowę, którą realizować będzie poznański Envirotech Sp. z o.o. Nowa inwestycja pozwoli na ograniczenie zużycia węgla kamiennego w szczególności w okresie letnim, co wpłynie również na ograniczenie wytwarzanych odpadów w postaci żużla paleniskowego. Redukcja spalania węgla obniży również ilość koniecznych do zakupu przez Spółkę uprawnień do emisji CO2, które w ostatnich latach znacznie podrożały co niestety przekłada się na wzrost cen ciepła produkowanego ze spalania węgla.

Nowoczesna zabudowa kontenerowa kotła pozwala ograniczyć koszty realizacji inwestycji oraz pozwala na ewentualne przeniesienie całego kotła w inne miejsce, w którym istnieje odpowiednia infrastruktura pozwalająca na jego eksploatację.

Przedmiotowa inwestycja to kolejny krok po wybudowaniu instalacji odpylania spalin dla istniejących kotłów dostosowująca naszą instalację do wymagań ochrony środowiska. Uruchomienie kotła planowane jest w pierwszym kwartale 2023 roku i stanowić będzie kolejny etap odchodzenia naszego przedsiębiorstwa od wykorzystywania węgla do produkcji ciepła, które finalnie doprowadzi do likwidacji z krajobrazu Naszego miasta składu opału.

 

Zmiany Taryfy dla ciepła od dnia 15.07.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem pkt. 4) rozdz. VI Ogólnych warunków Umowy kompleksowej dostarczania ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu od dnia 15.07.2022 r. wprowadza do stosowania Zmianę Taryfy dla ciepła– pobierz Zmianę Taryfy (pdf), zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29.06.2022 r. nr OSZ.4210.2.23.6.2022.246.XXII.JC – pobierz Decyzję (pdf) i  opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło Nr 401/2022 w dniu 29.06.2022 roku.

Pomimo wprowadzenia optymalizacji kosztów działalności Spółki, sytuacja rynkowa spowodowana znacznym wzrostem kosztów zakupu miału węgla kamiennego zmusiła nas do wystąpienia z wnioskiem do Urzędu Regulacji Energetyki o drugą Zmianą Taryfy dla ciepła.

Z poważaniem

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Zmiana numeru rachunku bankowego

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25.05.2022 r. nastąpiła zmiana numeru konta bankowego, na który Odbiorcy wpłacają należności za ciepło.

Dla każdego Odbiorcy PEC Sp. z o.o. został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na numer rachunku, który znajduje się na Państwa  fakturze za ciepło.

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy numer konta i przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Ponadto informujemy, iż zmianie uległ również podstawowy rachunek bankowy PEC Sp. z o.o.

 Bank PEKAO S.A.

 nr konta: 12 1240 6494  1111 0011 1335 2404

 

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Zmiany Taryfy dla ciepła od dnia 01.05.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem pkt. 4) rozdz. VI Ogólnych warunków Umowy kompleksowej dostarczania ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu od dnia 01.05.2022 r. wprowadza do stosowania Zmianę Taryfy dla ciepła– pobierz Zmianę Taryfy (pdf), zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14.04.2022 r. nr OSZ.4210.2.9.8.2022.246.XXII.JC– pobierz Decyzję (pdf) i  opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło Nr 242 w dniu 14.04.2022 roku.

Zgodnie z zatwierdzoną Zmianą Taryfy dla ciepła, cena ciepła wzrośnie średnio o ok. 13 %.

Pomimo wprowadzenia optymalizacji kosztów działalności Spółki, PEC Sp. z o.o. zmuszony był do wystąpienia z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany Taryfy dla ciepła w zakresie wysokości stawek ciepła, z powodu znaczącego wzrostu kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2..

Struktura kosztów w zł/GJ

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Sprzedaż agregatu prądotwórczego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu sprzeda Agregat marki BROADCROWN BCP250.
Rok produkcji – 1998
Moc pozorna – 250kVA

Szczegóły i zdjęcia – do pobrania

Zmiana Taryfy dla ciepła od dnia 01.02.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem pkt. 4) rozdz. VI Ogólnych warunków Umowy kompleksowej dostarczania ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu od dnia 01.02.2022 r. wprowadza do stosowania Taryfę dla ciepła– pobierz Taryfę (pdf), zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17.01.2022 r. nr OSZ.4210.25.13.2021.2022.246.XXII.JC– pobierz Decyzję (pdf) i  opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło Nr 32 w dniu 17.01.2022 roku.

Nowa taryfa dla ciepła, zgodnie z ww. decyzją obowiązuje przez 12 miesięcy.

Na mocy ww. decyzji średni wzrost cen i stawek opłat za ciepło w zatwierdzonej nowej taryfie w stosunku do obowiązującej wynosi 28,43 %.

Rosnące ceny paliw i energii, ceny materiałów i usług miały kolosalne znaczenie na podejmowanie w tym okresie optymalnych decyzji. Szczególne znaczenie dla działalności Przedsiębiorstwa mają rosnące ceny w porównaniu do ubiegłego roku:

  • energii elektrycznej z ubiegłorocznej na poziomie 463 zł/MWh osiągają dziś wartość 578 zł/MWh,
  • węgla z 275,00 zł/T wzrosły do 554,50 zł/T,
  • zakupu uprawnień do emisji CO2, których jednostkowa cena w okresie ostatnich 6 miesięcy wzrosła z 54 euro/szt. do 80 euro/szt.

Bardzo ważnym czynnikiem była ocena wskaźnika inflacyjnego, przyjęto w taryfie wskaźnik wzrostu cen towarów i usług przyjęty do kalkulacji na poziomie tylko 1,8 % – wg Ustawy budżetowej na rok 2021. Ogłoszony w Komunikacie Prezesa GUS wskaźnik osiągnął poziom 5,1% . Wskaźniki te mają istotny wpływ na działalność gospodarczą PEC.

Mając na względzie komunalny charakter Spółki, konieczność jej funkcjonowania w warunkach rynkowych, a także zapewnienie nieprzerwanych dostaw ciepła do odbiorców na terenie naszego Miasta, składając i procedując wniosek o nowa taryfę,  zmuszeni byliśmy brać pod uwagę wszystkie czynniki, a w szczególności ww. poważne ryzyka.

Mamy nadzieję, że przekazane informacje w sposób wyczerpujący uzasadniają działania Spółki w zakresie polityki cenowej za pobierane ciepło.

Z poważaniem

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu