Sezon grzewczy w PEC Sp. z o.o. rozpoczęty

Już około 90% wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – odbiorców PEC Sp. z o.o. zdecydowało o rozpoczęciu sezonu grzewczego dla swoich mieszkańców. Oznacza to, że ok. 25 000 mieszkańców miasta Świnoujście może już korzystać z ciepła systemowego.

Spadek temperatury powietrza w ostatnich dniach spowodował napływ wniosków od spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości o uruchomienie dostaw ciepła.

PEC Sp. z o.o. jest przygotowany do sezonu grzewczego, kolejne wnioski realizuje na bieżąco, bez zakłóceń.

Czytaj dalej„Sezon grzewczy w PEC Sp. z o.o. rozpoczęty”

Informacja dotycząca Zmiany Taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu zawiadamia, że od 15 lipca 2021 r. będzie obowiązywała nowa taryfa za ciepło. Zmiana taryfy jest niezależna od PEC.

Zmiana została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 czerwca 2021 r. nr OSZ.4210.9.5.2021.246.XXI.APo1. Wynika tylko i wyłącznie ze znaczącego wzrostu giełdowej ceny zakupu uprawnień do emisji CO2. Cena ta w ostatnich 12. miesiącach wzrosła z 25 euro do 54 euro. Przy aktualnych giełdowych cenach uprawnień, koszt ich nabycia stanowi 30% kosztów działalności spółki. W związku z tak dużym wzrostem ceny zakupu uprawnień, pomimo obniżenia pozostałych kosztów działalności PEC, spółka nie ma już możliwości dalszego łagodzenia skutków tego wzrostu. Oznacza to, że cena ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (podgrzania wody) wzrośnie średnio o 10 procent. Kwota na rachunku mieszkańca będzie wyższa średnio o 15 zł netto miesięcznie (18,45 zł brutto/mc).

Szanowni odbiorcy. Świnoujski PEC Sp. z o.o. jest jednym z wiodących przedsiębiorstw ciepłowniczych w regionie. Koszty funkcjonowania spółki są skrupulatnie nadzorowane. Wzrost giełdowych cen uprawnień do emisji, który znacząco wpływa na wzrost cen ciepła systemowego na rynku krajowym, jest czynnikiem niezależnym od firm ciepłowniczych.

Mimo wzrostu ceny, ciepło dostarczane przez spółkę PEC nadal jest jednym z najtańszych w północno – zachodniej Polsce.

Z poważaniem

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu

 

 

Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązująca od dnia 15.07.2021 r.

Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu  informuje, iż od dnia 15.07.2021 r. obowiązywała będzie Zmiana Taryfy dla ciepła, opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło w dniu 11 czerwca 2021 r., pod poz. 174 – pobierz Zmianę Taryfę (pdf), zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 08.06.2021 r. nr OSZ.4210.9.5.2021.246.XXI.APo1 pobierz Decyzję (pdf).

 

 

Rejestracja konta eBOK

Szanowni Państwo,

Realizując postanowienia § 32 ust.2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22.01.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.2021 poz. 158) uprzejmie informujemy, iż PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu sprzedające ciepło zapewnia odbiorcy końcowemu dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych mu faktur.

Czytaj dalej„Rejestracja konta eBOK”