Zmiana numeru rachunku bankowego

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25.05.2022 r. nastąpiła zmiana numeru konta bankowego, na który Odbiorcy wpłacają należności za ciepło.

Dla każdego Odbiorcy PEC Sp. z o.o. został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na numer rachunku, który znajduje się na Państwa  fakturze za ciepło.

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy numer konta i przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Ponadto informujemy, iż zmianie uległ również podstawowy rachunek bankowy PEC Sp. z o.o.

 Bank PEKAO S.A.

 nr konta: 12 1240 6494  1111 0011 1335 2404

 

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Zmiany Taryfy dla ciepła od dnia 01.05.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem pkt. 4) rozdz. VI Ogólnych warunków Umowy kompleksowej dostarczania ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu od dnia 01.05.2022 r. wprowadza do stosowania Zmianę Taryfy dla ciepła– pobierz Zmianę Taryfy (pdf), zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14.04.2022 r. nr OSZ.4210.2.9.8.2022.246.XXII.JC– pobierz Decyzję (pdf) i  opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło Nr 242 w dniu 14.04.2022 roku.

Zgodnie z zatwierdzoną Zmianą Taryfy dla ciepła, cena ciepła wzrośnie średnio o ok. 13 %.

Pomimo wprowadzenia optymalizacji kosztów działalności Spółki, PEC Sp. z o.o. zmuszony był do wystąpienia z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany Taryfy dla ciepła w zakresie wysokości stawek ciepła, z powodu znaczącego wzrostu kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2..

Struktura kosztów w zł/GJ

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Okresowe obniżenie stawki VAT za ciepło od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.07.2022 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje o okresowym obniżeniu stawki podatku VAT dla Odbiorców na wszystkie składowe dotyczące naliczania opłat za pobierane w tym okresie ciepło, tj.

od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 stycznia 2022 na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021 poz. 2350) stawka VAT zostaje obniżona z 23% do 8%,

od dnia 1 lutego 2022 do dnia 31 lipca 2022 na mocy ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022 poz. 196) stawka VAT zostaje obniżona do 5%.

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu

 

Sprzedaż agregatu prądotwórczego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu sprzeda Agregat marki BROADCROWN BCP250.
Rok produkcji – 1998
Moc pozorna – 250kVA

Szczegóły i zdjęcia – do pobrania

Zmiana Taryfy dla ciepła od dnia 01.02.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem pkt. 4) rozdz. VI Ogólnych warunków Umowy kompleksowej dostarczania ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu od dnia 01.02.2022 r. wprowadza do stosowania Taryfę dla ciepła– pobierz Taryfę (pdf), zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17.01.2022 r. nr OSZ.4210.25.13.2021.2022.246.XXII.JC– pobierz Decyzję (pdf) i  opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło Nr 32 w dniu 17.01.2022 roku.

Nowa taryfa dla ciepła, zgodnie z ww. decyzją obowiązuje przez 12 miesięcy.

Na mocy ww. decyzji średni wzrost cen i stawek opłat za ciepło w zatwierdzonej nowej taryfie w stosunku do obowiązującej wynosi 28,43 %.

Rosnące ceny paliw i energii, ceny materiałów i usług miały kolosalne znaczenie na podejmowanie w tym okresie optymalnych decyzji. Szczególne znaczenie dla działalności Przedsiębiorstwa mają rosnące ceny w porównaniu do ubiegłego roku:

  • energii elektrycznej z ubiegłorocznej na poziomie 463 zł/MWh osiągają dziś wartość 578 zł/MWh,
  • węgla z 275,00 zł/T wzrosły do 554,50 zł/T,
  • zakupu uprawnień do emisji CO2, których jednostkowa cena w okresie ostatnich 6 miesięcy wzrosła z 54 euro/szt. do 80 euro/szt.

Bardzo ważnym czynnikiem była ocena wskaźnika inflacyjnego, przyjęto w taryfie wskaźnik wzrostu cen towarów i usług przyjęty do kalkulacji na poziomie tylko 1,8 % – wg Ustawy budżetowej na rok 2021. Ogłoszony w Komunikacie Prezesa GUS wskaźnik osiągnął poziom 5,1% . Wskaźniki te mają istotny wpływ na działalność gospodarczą PEC.

Mając na względzie komunalny charakter Spółki, konieczność jej funkcjonowania w warunkach rynkowych, a także zapewnienie nieprzerwanych dostaw ciepła do odbiorców na terenie naszego Miasta, składając i procedując wniosek o nowa taryfę,  zmuszeni byliśmy brać pod uwagę wszystkie czynniki, a w szczególności ww. poważne ryzyka.

Mamy nadzieję, że przekazane informacje w sposób wyczerpujący uzasadniają działania Spółki w zakresie polityki cenowej za pobierane ciepło.

Z poważaniem

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu

Sezon grzewczy w PEC Sp. z o.o. rozpoczęty

Już około 90% wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – odbiorców PEC Sp. z o.o. zdecydowało o rozpoczęciu sezonu grzewczego dla swoich mieszkańców. Oznacza to, że ok. 25 000 mieszkańców miasta Świnoujście może już korzystać z ciepła systemowego.

Spadek temperatury powietrza w ostatnich dniach spowodował napływ wniosków od spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości o uruchomienie dostaw ciepła.

PEC Sp. z o.o. jest przygotowany do sezonu grzewczego, kolejne wnioski realizuje na bieżąco, bez zakłóceń.

Czytaj dalej„Sezon grzewczy w PEC Sp. z o.o. rozpoczęty”