Przetargi zakończone

 

 

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Data rozstrzygnięcia przetargu Wykonawca
P/18/2021 Dostawa węgla kamiennego do celów energetycznych do PEC       Sp. z o.o. w Świnoujściu 01.07.2021 Postępowanie zostało zamknięte bez wyboru którejkolwiek z ofert
P/19/2021 Wykonanie na podstawie opracowanej ekspertyzy i programu naprawczego:
1)wymiany skorodowanych słupów stalowych w przyziemiu hali WR i WLM,
2)wymiany belki stalowej w przyziemiu hali WR z wykonaniem posadzki w hali kotłów pod odgazowaniem termicznym oraz sufitu hali odżużlania pod odgazowaniem termicznym
w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu
01.07.2021 Postępowanie zostało zamknięte
 P/21/2021 Modernizacja sieci ciepłowniczej w ul. Mieszka I do komory C26 (zadanie 1) oraz budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Steyera (Garboś Sp.K) i  ul. Wyspiańskiego (Polino) w Świnoujściu (zadanie 2 i 3) 01.07.2021 zadanie 1:
GPEC SERWIS Sp. z o.o.
ul. Połęże/Miałki Szlak 44
80-720 Gdańskzadanie 2 i 3:
Postępowanie zostało zamknięte bez wyboru którejkolwiek z ofert
P/22/2021 Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu remontu:
1)zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z doprowadzeniem nowej instalacji do głównego pionu budynku (zadanie 1),
2) instalacji wodnej i kanalizacyjnej  oraz  przeciwpożarowej budynku socjalno-warsztatowego PEC na podstawie dokumentacji projektowej (zadanie 2)
01.07.2021 Postępowanie zostało zamknięte
P/23/2021 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjno – sanitarnej przy realizacji n/w zadań dla PEC    Sp. z o.o. w Świnoujściu:
remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz przeciwpożarowej budynku socjalno-warsztatowego (zadanie 1),
modernizacja sieci cieplnej od komory A12 w kierunku Straży Granicznej (zadanie 2),
budowa sieci cieplnej w ul. Odrowców (zadanie 3),
modernizacja sieci cieplnej w ulicy Mieszka I do komory C26 (zadanie 4),
budowa sieci cieplnej w ulicach Jachtowej i Zdrojowej (zadanie 5)
01.07.2021 Instalatorstwo Sanitarne Mirosław Osiecki
ul. Grunwaldzka 99/2
72-600 Świnoujście
P/27/2021 Wykonanie na podstawie opracowanej ekspertyzy i programu naprawczego:
1)wymiany skorodowanych słupów stalowych w przyziemiu hali WR i WLM,
2)wymiany belki stalowej w przyziemiu hali WR z wykonaniem posadzki w hali kotłów pod odgazowaniem termicznym oraz sufitu hali odżużlania pod odgazowaniem termicznym
w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu
16.07.2021 Postępowanie zostało zamknięte
P/24/2021 Dostawa materiałów elektrycznych niezbędnych do wykonania remontu oświetlenia hali kotłów WR i WLM w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu 20.07.2021 KACZMAREK ELECTRIC S.A.
ul. Gajewskich 32
64-200 Wolsztyn
P/26/2021 Wykonanie remontu pomp kotłowych i sieciowych w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu na podstawie przeprowadzonego przeglądu 20.07.2021 Pompax Sp. z o.o.
Kłoda, ul. Przemysłowa 7a
64-130 Radzyna
P/29/2021 Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu remontu:
1)zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z doprowadzeniem nowej instalacji do głównego pionu budynku (zadanie 1),
2) instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz przeciwpożarowej budynku socjalno-warsztatowego PEC na podstawie dokumentacji projektowej (zadanie 2)
05.08.2021 Postępowanie zostało zamknięte bez wyboru którejkolwiek z ofert
P/31/2021 Wykonanie remontu kominów: H=45m (zadanie 1) i H=80,5m (zadanie 2) w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu 12.08.2021 Postępowanie zostało zamknięte bez wyboru którejkolwiek z ofert
P/32/2021 Dostawa węzłów cieplnych do PEC       Sp. z o.o. w Świnoujściu do budynków:
1)ul. Wyspiańskiego (Polino),
2)ul. Steyera/Grunwaldzka (Czerwiński)
13.08.2021 Gebwell Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 103
80-209 Chwaszczyno
P/36/2021 Zakup i dostawa armatury do siedziby PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa) 26.08.2021 Firma Handlowo-Usługowa
Aga Agnieszka Łączkowska
ul. Chylońska 90a
81-033 Gdynia
P/37/2021 Zakup i dostawa materiałów kotłowych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu
26.08.2021 Zakład Urządzeń Ciepłowniczych
TERMAL Sp. z o.o.
ul. Młyńska 16
26-200 Końskie
P/20/2021 Wykonanie następujących zadań inwestycyjnych dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu:
1) Zadanie 1 – Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory A12 w kierunku Straży Granicznej,
2) Zadanie 2 – Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Odrowców,
3) Zadanie 3 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Steyera (Garboś Sp.K),
4) Zadanie 4 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wyspiańskiego (Polino).
05.08.2021

27.08.2021

Zadanie 1:
MK Kontrakt Sp. z o.o.
ul. Balińskiego 8
70-893 Szczecin Zadanie 2, 3 i 4:
Olbud Gierwielaniec Sp.J.
ul. Kleczewska 16
62-510 Konin
P/28/2021 Dostawa węgla kamiennego do celów energetycznych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu 01.09.2021 PETEK Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. J. Dąbrowskiego 2
41-800 Zabrze
P/34/2021 Przegląd i czyszczenie kanałów spalin oraz czyszczenie kotłów w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu 01.09.2021 Zakład Usług Kotlarskich
Marcin Czyżewski
ul. Różany Zakątek 6,
71-221 Szczecin
P/30/2021 Odbiór oraz wywóz wraz z zagospodarowaniem odpadu powstałego ze spalania miału węglowego M II A o kodzie 10 01 80 – mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, powstających ze spalania miału węglowego, z zasobnika żużla znajdującego się na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu 01.09.2021 LEN-KRUSZYWA Sp. z o.o.
ul. Niklowa 13
70-747 Szczecin
P/25/2021 Modernizacja trzech jednostek kotłowych typu WR10-015 nr K-5, K-6 i K-7 polegająca na obniżeniu ich mocy z dostosowaniem do norm środowiskowych obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu 10.09.2021 Postępowanie zostało zamknięte.
P/38/2021 Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu remontu:
1)zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z doprowadzeniem nowej instalacji do głównego pionu budynku (zadanie 1),
2) instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz przeciwpożarowej budynku socjalno-warsztatowego PEC na podstawie dokumentacji projektowej (zadanie 2)
10.09.2021 zadanie 1:
INSTAL-BUD-MURASZKO
Marcin Muraszko
ul. Staffa 28
72-600 Świnoujście

zadanie 2:
postępowanie zostało zamknięte bez dokonania wyboru oferty.