Przetargi zakończone

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Data rozstrzygnięcia przetargu Wykonawca
P/35/2022 Sprzątanie pomieszczeń budynku socjalno-warsztatowego PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa) 03.01.2023 Norge Sp. z o.o.
ul. Promienista 121
60-141 Poznań
P/34/2022 Przeprowadzanie inwentaryzacji opału w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu 03.01.2023r. Geoanaliza
ul. Wczasowa 17
43-241 Łąka
P/38/2022 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa) 12.01.2023 Postępowanie zostało zamknięte
P/40/2022 Dostawa odzieży roboczej do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu 12.01.2023r. Postępowanie zostało zamknięte
P/39/2022 Odbiór oraz wywóz wraz z zagospodarowaniem odpadów powstających w wyniku pracy instalacji odsiarczania i odpylania spalin kotła K-2 w PEC  Sp. z o.o. w Świnoujściu:
1) o kodzie 10 01 82 – mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych,
2) o kodzie 10 01 02 – popioły lotne z węgla
19.01.2023r. Zadanie 1:
Postępowanie zostało zamknięte

Zadanie 2:
LEN-KRUSZYWA Sp. z o.o.
ul. Grodzka 20/4
70-560 Szczecin

P/41/2022 Zakup i dostawa środków czystości do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa) 09.02.2023r. Postępowanie zostało zamknięte
P/04/2023 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa) 21.02.2023r. Respol Polska Sp. z o.o.
ul. Szczawiowa 71
70-010 Szczecin
P/01/2023 Dostawa węgla kamiennego do celów energetycznych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu 28.02.2023r. „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 149/6
60-648 Poznań
P/02/2023 Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków:
1) przy ul. 11 Listopada 70 w Świnoujściu (Nadmorska),
2) przy ul. Grunwaldzkiej 47i (Starprof)
09.03.2023r. Zadanie 1 i 2:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej
„PROGRESS” Spółka z o.o.
ul. Jana Styki 14
64-920 Piła

P/03/2023 Dostawa węzłów cieplnych do budynku przy ul. 11 Listopada 70 w Świnoujściu (Nadmorska) i budynku przy ul. Grunwaldzkiej 47i w Świnoujściu (Starprof) oraz modułu c.w.u. do węzła Matejki 12c w Świnoujściu 09.03.2023r. Zadanie 1, 2 i 3:

Metrolog Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 97
64-700 Czarnków

P/05/2023 Odbiór oraz wywóz wraz z zagospodarowaniem odpadów powstających w wyniku pracy instalacji odsiarczania i odpylania spalin kotła K-2 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu o kodzie 10 01 82 – mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 09.03.2023r. Renevis
ul. Kamila Stefki 19
52-428 Wrocław