RODO

Szanowny Kliencie,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Pani/Pana danych oraz zasadach, na jakich się to odbywa po dniu 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu z siedzibą na ulicy Daszyńskiego 2.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – iod@pec.swinoujscie.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych są:
– podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
– upoważnieni pracownicy PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem,
– podmioty przetwarzające, którym PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu zleci czynności przetwarzania danych oraz zawrze stosowną umowę przetwarzania danych osobowych.

4. Pani/Pan ma prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

5. Pani/Pan może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wynikających z RODO, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy udostępnić podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.