Średnie zużycie ciepła wg grup taryfowych.

Informacja o średnim zużyciu ciepła przez Odbiorców wg grup taryfowych

Zgodnie z art.5.pkt. 6c Ustawy Prawo Energetyczne sprzedawca energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła ma obowiązek informować swoich odbiorców o ilości energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła zużytej przez tego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła dla danej grupy taryfowej, z której ten odbiorca korzystał, a także o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i 868) i efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych.

 

Średnie zużycie ciepła w roku 2022 wg grup taryfowych:

Grupa taryfowaj.m.T.1T.2T.3T.4
Średnie zużycie ciepła w grupie taryfowejGJ114812151043663