Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący:
Z-ca Przewodniczącego: 
Sekretarz: Karolina Romańska
Członek: Adam Tyburski
Członek: Krzysztof Słowicki