Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

1. Włodzimierz Kołodziejski
Przewodniczący

2. Barbara Michalska
z-ca Przewodniczącego

3. Dominika Cieślik
sekretarz

4. Grzegorz Kozak
członek

5. Karolina Romańska
członek