Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

1. Włodzimierz Kołodziejski
Przewodniczący

2. Barbara Michalska
z-ca Przewodniczącego

3. Edyta Gromowska – Kapuścińska
członek

4. Krzysztof Słowicki
członek

5. Karolina Romańska
członek