Informacje o programie

„Ciepło systemowe” to program promocyjny, który ma kształtować pozytywny wizerunek i niezawodność systemów centralnego ogrzewania w Polsce. Jego realizacja rozpoczęła się w maju 2008 r. pod egidą Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Ciepło Systemowe to gwarancja rzetelnego, profesjonalnego kontaktu z przedsiębiorstwem ciepłowniczym niezależnie od złożoności zagadnienia. To również usprawnienie współpracy i relacji z lokalnymi dostawcami z naciskiem na obszar odbioru i redystrybucji Ciepła Systemowego oraz obszar projektowo-inwestycyjny.
Ciepło Systemowe to również odpowiedź na potrzebę zmniejszania zaangażowania Klienta, rozumianego jako racjonalne przenoszenie na stronę dostawcy obowiązków związanych z organizacyjnymi oraz technicznymi aspektami dostawy.
Ponadto Ciepło Systemowe to jeden z najpewniejszych sposobów ogrzewania budynków wielorodzinnych w obszarach miejskich.
1 czerwca 2009 r. usługa „dostawa Ciepła Systemowego w postaci centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody (CW)” zgłoszona przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie otrzymała Laur konkursu „Teraz Polska”,.
Mimo że wyróżnienie otrzymała Izba, godło “Teraz Polska” zostaje oddane do dyspozycji wszystkich Uczestników Programu Promocji Ciepła Systemowego. Tym samym Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu zyskało prawo do posługiwania się Godłem wraz z logo marki produktowej we wszystkich materiałach promocyjnych.

Nasz produkt jest najwyższej jakości

Tak znaczące wyróżnienie dowodzi, że Program Promocji Ciepła Systemowego i uczestniczące w nim firmy zostały docenione na wielu płaszczyznach: technicznej, marketingowej czy organizacyjnej. Wysokie noty wystawiło bowiem nie tylko grono eksperckie, ale także sama Kapituła, dzięki czemu Ciepło Systemowego i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu dołączyło do prestiżowej grupy produktów i usług, które stać się mogą wzorem biznesowego działania. Godło “Teraz Polska” jest także potwierdzeniem spełnienia przez PEC SP. z o.o. standardów z zakresu obsługi klienta, jakości dostarczanego produktu, norm technicznych oraz marketingu.
Warto też zauważyć, że po raz pierwszy w 19-letniej historii konkursu uhonorowana została usługa, którą oferuje niemal 60 firm działających na terenie całego kraju.

Pełne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.cieplosystemowe.pl.