Cennik

Taryfa dla ciepła:

obowiązująca od 01 lutego 2022 r. Taryfa dla ciepła, opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło w dniu 17 stycznia 2022 r., pod poz. 32– pobierz Taryfę (pdf). Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pobierz Decyzję (pdf).

obowiązująca od 01 maja 2022 r. zmiana Taryfy dla ciepła, opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło w dniu 14 kwietnia 2022 r., pod poz.242 – pobierz Zmianę Taryfy (pdf)Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pobierz Decyzję (pdf).

obowiązująca od 15 lipca 2022 r. zmiana Taryfy dla ciepła, opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło w dniu 29 czerwca 2022 r., pod poz. 401 – pobierz Zmianę Taryfy (pdf).Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pobierz Decyzję (pdf).

obowiązująca od 01 września 2022 r. zmiana Taryfy dla ciepła, opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło w dniu 16 sierpnia 2022 r., pod poz. 524 – pobierz Zmianę Taryfy (pdf).

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pobierz Decyzję (pdf).

 

obowiązujące od 01 października 2022 r. ceny i stawki opłat dla odbiorców ciepła – pobierz ceny (pdf)