Zużycie i struktura paliwa

Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz o wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko w roku 2022 w myśl zapisów § 23 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007.16.92)

1. Struktura paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedanego przez sprzedawcę w roku 2022:

Lp. Źródło energii 1 Udział 2 %
1. Węgiel kamienny 100 %
Razem 100 %

1 struktura paliw zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r.
2 udział procentowy w całkowitej energii chemicznej paliwa

2. Informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko w zakresie emisji dla poszczególnych paliw i nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła sprzedanego przez sprzedawcę w roku 2022:

 

Miejsce, w którym dostępne są informacje
o wpływie wytwarzania energii elektrycznej
na środowisko
Rodzaj
paliwa
CO2 SO2 NOx Pyły Opady radioaktywne
T/rok
www.pec.swinoujscie.pl Miał węglowy 60 684
260,291 71,259 9,797