Wykonanie prac remontowych w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu: 1) Remont zasobnika miału węglowego kotła WR-10 (zadanie 1), 2) Remont kraty zasypowej opału wraz z koszem przy budynku Stacji Zasypowej Opału (zadanie 2)

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Wykonanie prac remontowych w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu: 1) Remont zasobnika miału węglowego kotła WR-10 (zadanie 1), 2) Remont kraty zasypowej opału wraz z koszem przy budynku Stacji Zasypowej Opału (zadanie 2)

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz