Wykonanie: 1) dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych do budynków A-B-C przy ul. Grunwaldzkiej 54 oraz do budynków A-B-C przy ul. Nowokarsiborskiej 3 w Świnoujściu, 2) aktualizacji dokumentacji projektowej modernizacji sieci ciepłowniczej od komory B1 przy ul. Grunwaldzkiej do komory B8 przy ul. Kościuszki w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz