Przetargi zakończone

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Data rozstrzygnięcia przetargu Wykonawca P/02/2022 Dostawa odzieży roboczej do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2022 i 2023 (umowa ramowa) 08.02.2022r. Postępowanie zostało zamknięte P/01/2022 Wymiana wyłączników APU w budynku Stacji Uzdatniania Wody i transformatorów oraz GRNN w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu 17.02.2022r. Postępowanie zostało zamknięte P/04/2022 Dostawa liczników ciepła do opomiarowania magistrali A i C do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu 23.02.2022r. Kamstrup Sp. z o.o. ul. Kurzawska 9 02-296 Warszawa P/11/2022 Wymiana wyłączników APU w budynku Stacji Uzdatniania Wody i transformatorów oraz GRNN w PEC Sp. z o.o. w …