Przetargi zakończone

            Nr sprawy Przedmiot zamówienia Data rozstrzygnięcia przetargu Wykonawca P/44/2023 Dostawa odzieży roboczej do PEC Sp.  zo.o. w Świnoujściu 08.01.2024 Derdziński Karol Zakład Produkcyjno-Handlowy KERM Zakład Pracy Chronionej Kraśnica-Kolonia 23 62-590 Golina P/48/2023 Sprzątanie pomieszczeń budynku socjalno-warsztatowego PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa) 08.01.2024 Postępowanie zostało zamknięte P/50/2023 Remont obmurza stropu i ścian bocznych sklepienia jednostki kotłowej typu WR10 K-6 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu 16.02.2024 Postępowanie zostało zamknięte P/01/2024 Sprzątanie pomieszczeń budynku socjalno-warsztatowego PEC     Sp. z o.o. w Świnoujściu w 2024r. (umowa ramowa) 16.02.2024 IMPEL Facility Services Sp. z o.o. …