Przetargi zakończone

    Nr sprawy Przedmiot zamówienia Data rozstrzygnięcia przetargu Wykonawca P/29/2022 Odbiór oraz wywóz wraz z zagospodarowaniem odpadów powstających w wyniku pracy instalacji odsiarczania i odpylania spalin kotła K-2 w PEC  Sp. z o.o. w Świnoujściu: 1) o kodzie 10 01 82 – mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych, 2) o kodzie 10 01 02 – popioły lotne z węgla 08.12.2022r. Postępowanie zostało zamknięte P/32/2022 Zakup i dostawa artykułów spożywczych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa) 08.12.2022r. Postępowanie zostało zamknięte P/28/2022 Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych węgla energetycznego i mieszanki popiołowo-żużlowej dla PEC …