Zgromadzenie Wspólników

Skład Zgromadzenia Wspólników:

Janusz Żmurkiewicz
Prezydent Miasta Świnoujście