Przerwa technologiczna 2021r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, iż coroczna przerwa technologiczna w dostawie energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej nastąpi dnia 24.05.2021 r. od godziny 00:00 do godziny 24:00. Przedmiotowa przerwa związana jest z koniecznością wykonania niezbędnych remontów źródła ciepła i sieci ciepłowniczych. Za powstałe utrudnienia z góry przepraszamy.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021)

Od 1 kwietnia br., na terenie całego kraju prowadzone będzie największe badanie statystyczne jakim jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021). NSP jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami i obejmuje wszystkich mieszkańców naszego kraju. Podstawą prawną tego badania jest Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy. W spisie ludności uczestniczą wszyscy pełnoletni mieszkańcy naszego kraju, a hasło spisowe to „LICZYMY SIĘ DLA POLSKI”. Dane zebrane w spisie ludności dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej mieszkańców Polski. …

Taryfa dla ciepła

Z dniem 1 grudnia 2020 r. w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu obowiązuje Taryfa dla ciepła 2020/2021 opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło w dniu 10 listopada 2020 r., pod poz. 307 – pobierz Taryfę (pdf), zatwierdzona Decyzją Nr OSZ.4210.23.8.2020.246.XXI.APo1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10.11.2020 r. – pobierz Decyzję (pdf). która zgodnie z jej zapisami może zostać wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż 14 dni od dnia jej opublikowania. Zatwierdzona przez Prezesa URE Taryfa dla ciepła jest dokumentem, na podstawie, którego Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. dokonuje rozliczeń z odbiorcami ciepła …